Iseteenindus

Narva Õlitehase uus juht on Igor Kond

06.06.2007

Alates 7. juunist asub ASi Narva Õlitehas uue juhatuse esimehena ametisse praegune Narva Elektrijaamade finantsdirektor Igor Kond (34). Õlitehase juhtimise kõrval jätkab Kond ajutiselt ka ASi Narva Elektrijaamad finantsdirektori ametikohal.

Igor Kond on lõpetanud Sankt-Peterburi Mäeinstituudi insener-ökonomisti eriala. Aastatel 1996-1997 töötas ta Innovatsioonipanga Sillamäe kontori juhatajana, seejärel lõhkeainete tehase Dynamit Nobel Eesti finantsmänedþerina (1997-2001) ja Narva Elektrijaamade juhtimisarvestuse osakonna juhatajana (2001-2002). Alates 2002. aastast töötab ta ASi Narva Elektrijaamad finantsdirektori ametikohal.

Jaanuari lõpus otsustas Eesti Energia eraldada Narva Elektrijaamadele kuuluva vedelkütuseid tootva tehase ning moodustada omaette äriühingu AS Narva Õlitehas. Eesti Energia kontserni seisukohalt ei pea AS Narva Elektrijaamad äriühinguna korraga keskenduma kahele erinevale suurele ärile. Vedelkütuste tootmine ei ole Narva Elektrijaamade põhitegevus, kuid selle äri maht ja potentsiaal nõuavad omaette keskendumist.

AS Narva Õlitehas on 100-protsendiline Eesti Energia tütarettevõte. Õlitehas asub Eesti Elektrijaama territooriumil umbes 25 km Narvast edelasse. Õlitehas alustas tööd 31. detsembril 1979 ning hetkel töötab seal ca 120 inimest.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee