Iseteenindus

Eesti Energia aprilli müügitulemused Eestis

23.05.2007

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. aasta aprillis 575 gigavatt tundi (GWh), mis on 15 GWh ehk 2,6 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Keskmine temperatuur oli aprillis eelmise aastaga võrreldes samal tasemel mistõttu antud teguri mõju elektrienergia müügile oli väga väike. Positiivset mõju müügile omas Eesti üldine majanduskasv ning suure tarbija lisandumine.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks Eesti turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil NordPool oli 649 kr/MWh.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kasvas aprillis 19%. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta aprillikuuga. Suletud turu müük oli 2 GWh ehk 0,6% võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas ligi 5% ja äriklientidele langes 1% võrra.

Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele langes võrreldes eelmise aasta aprillikuuga umbes 1,4%.

Eesti Energia aprillis 2007 müüdud soojusenergia kogus oli 170 GWh, vähenedes võrreldes 2006. aasta aprillikuuga 5 GWh ehk 3 % võrra.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]