Iseteenindus

Taastuvenergia toetuseks saab olema 2,18 senti igalt edastatud kilovatt-tunnilt

26.04.2007
Tulenevalt sel aastal uuendatud elektrituruseadusest hakkavad 1. maist kõik elektritarbijad maksma igalt kasutatud elektri kilovatt-tunnilt 2,18 senti taastuvenergia toetust käibemaksuta arvestuses. Kogutud toetus läheb Eestis tegutsevatele taastuvenergia tootjate rahastamiseks. Maikuust suureneb muudatuse tõttu kõigi elektritarbijate arve. Koduklientidel on keskmiseks muutuseks 0,7 % ehk keskmises korterites umbes 1,3 krooni kuus ja keskmises elamus 2,6 krooni kuus. Elektrikütjate kuuarve võib uue elektrituruseaduse mõjul tõusta umbes 13 krooni ringis. Keskmiste ja väikeste äriklientide väljaminekute kasv elektrile saab olema umbes 1-2 protsendi piires ja suurtel äriklientidel ligemale 2,5%. Taastuvenergia toetuse osa on kõigile elektritarbijatele võrdne igalt tarbitud kilovatt-tunnilt, kuuarve suurenemine on erinev tulenevalt tarbitud elektrienergia kogusest ja kasutatavatest hinnapakettidest. Alates 30. aprillist on Eesti Energia kodulehel kättesaadavad elektrienergia ja võrguteenuse tasude võrdluse kalkulaatorid ning suurkliendid saavad vajadusel lisainformatsiooni hinnamuutustega seotud küsimustes oma kliendihaldurilt. Veebruaris Riigikogus vastu võetud uue elektrituruseaduse muutmise seaduse kohaselt muutuvad 1. maist kõigi Eestis tegutsevate võrguettevõtjate võrgutasud ja elektritarbijate arvetele lisandub täiendav rida. Seni võrgutasudes olnud taastuvenergia toetus võetakse seaduse muudatuse tulemusel sealt välja ja näidatakse elektriarvel tulevikus eraldi reana. “Alates juunist klientideni jõudvatel uutel elektriarvetel näeb lõpptarbija eraldi real, kui palju tuleb tal maksta taastuvenergiaga ja tõhusa koostootmise režiimides toodetud elektrienergia toetamiseks. See teeb arve kliendi jaoks selgemaks ja erinevatest komponentidest koosneva lõpp-hinna mõistetavamaks,” rääkis muutusest Eesti Energia klientidele ettevõtte juhatuse liige Tiit Nigul. Energiaturu Inspektsioon kinnitas aprillis Eesti Energia kontserni kuuluvate OÜ Põhivõrk ja OÜ Jaotusvõrk uued võrgutasud, millest taastuvenergia toetus on välja võetud. Enne elektrituruseaduse muudatust said taastuvenergia tootjad iga müüdud kilovatt-tunni eest 81 senti, alates 1. mais on kokkuostetud taastuvelektri hinnaks 115 senti kilovatt-tunnist ning otse turule müües on toetuse suurus 84 senti kilovatt-tunni kohta.  Kuna seadusemuudatus laiendab toetusskeemiga haaratud tootmisseadmete loetelu ning suureneb tootjatele makstava toetuse määr, siis sellest tulenevalt  ka lõpptarbija kulutused elektrile võrreldes varasemaga suurenevad. Taastuvatest energiaallikatest ja tõhusa koostootmise režiimides toodetud elektrienergia osakaal hakkab tulevikus kasvama ning suurenema hakkab ka toetuse summa elektriarvel.  Toetuse määrad vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse iga kalendriaasta lõpus. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 715 2255
GSM: 5662 5888
e-post: helen.sabrak@energia.ee Taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse ning ostukohustuse rahastamise kohta saab täpsemalt lugeda siit.