Iseteenindus

Toimus AS-i Mäetehnika aktsiate ost Energoremondi poolt

30.03.2007

Alates 1. aprillist ühendatakse kaks Eesti Energia kontserni kuuluvat ettevõtet, AS Energoremont ja AS Mäetehnika. Täna kirjutasid AS-ide Energiremont ja Eesti Põlevkivi juhatajad alla lepingule, mille tulemusena jätkab senine Eesti Põlevkivi tütarettevõte AS Mäetehnika tegevust AS-i Energoremont koosseisus.

Ettevõte ühisnimeks jääb AS Energoremont, ühendatud ettevõtete juhina jätkab senine Energoremindi peadirektor Rein Ungert.

Senise AS-i Energoremont põhitegevuseks on mittestandardsete mettallkonstruktsioonide projekteerimine, valmistamine, paigaldamine ning hooldus. AS-i Mäetehnika põhitegevusalaks on samuti olnud metallkonstruktsioonide valmistamine ja remont, ühtlasi tegeleb ettevõte suurte elektromootorite remondiga.

“Mõlema eraldi tegutseva ja kohati teineteisega konkureeriva ettevõtte põhitegevusala on metallkonstruktsioonide valmistamine ja hooldus. Eesti Energia kontserni seisukohalt on ebaotstarbekas omada kahte sama tegevusalaga tütarettevõtet,” rääkis ettevõtete põhitegevustest ning ühinemise põhjustest Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. „Ideaalseks lahenduseks on AS-i Mäetehnika ostmine AS-i Energoremont poolt, mis ühtlasi vähendab Eesti Energia kontserni hierarhilisust ning soodustab sünergiat ettevõtete tegevustes,” lisas Liive.

Peale Energoremondi ja Mäetehnika ühendamist kaob vajadus investeerida uutesse tootmispindaladesse ja tootmisseadmetesse. Seeläbi on võimalik kokku hoida ligikaudu 60 miljonit krooni muidu vajalike investeeringute pealt. Ettevõtete ühinemine võimaldab arendada uusi tooteid väiksemate kuludega ning muuta tõhusamaks tööde jaotus tehaste vahel.