Iseteenindus

Eesti Energia 2006/2007. majandusaasta esimese poolaasta tulemused

20.10.2006
Eesti Energia 2006/2007 majandusaasta esimese kuue kuu müügitulud olid 3,2 miljardit krooni, mis on 8 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Kontserni poolaasta puhaskasum on 1 272 miljonit krooni. Kodumaine elektrimüük kasvas võrreldes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga 9 protsenti, moodustades 2 838 GWh (gigavatt-tundi). Esimesel poolaastal eksporditi 477 GWh elektrienergiat. Soojusenergia müük vähenes 2 protsenti soojema ilma tõttu, mis lükkas kütteperioodi alguse edasi oktoobrisse. Majandusaasta esimese poolaasta tähtsaimateks sündmusteks on kindlasti energiamüügifirma Solidus ostmine Soomes ja loa saamine elektrienergia müügiks Läti turul Eesti Energia tütarfirmale E.Energy, samuti uue tuumajaama ehitamise võimaluste analüüsimine ja Maailma Energeetikanõukogu peaassamblee korraldamine Tallinnas. Esimese kuue kuu sisse jäi ka Estlinki merekaabli täies ulatuses merepõhja paigaldamine ja maakabli paigaldamistööde lõpetamine nii Eesti kui Soome poolel. "Eesti Energia on teinud head tööd, oleme suutnud ettevõtte väärtust kasvatada ning liikuda edasi meie strateegiliste eesmärkide suunas,” kiitis oma meeskonna tööd Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. “Head finantsnäitajad ja Eesti Energia aktiivsus Läänemere elektriturul on positiivsed märgid sellest, et meil on võimalus tihenevas konkurentsis ning avarduval turul edukas olla. Tänu sellele saame oma tänaseid ja tulevasi kliente aina paremini teenindada,” avaldas Liive lootust. Eesti Energiasse kuuluvate võrguettevõtete 12 kuu kodumaised kaod on majandusaasta esimese poole lõpuks vähenenud eelmise majandusaasta samal ajal 12,35 protsendilt kuni11,37 protsendini tänavu. "See tähendab, et oleme elektrivõrgu kaasajastamisel ja elektrimüügi tõhustamisel suutnud ära hoida umbes 85 gigavatt-tunni elektri kadumise aastas ja hoidnud sellega aastas kokku kuni 20 miljonit krooni," rääkis Sandor Liive. Eesti Energia investeeris 2006/2007. majandusaasta esimesel poolel kokku 1 062 miljonit krooni. 2006/2007. majandusaastal plaanib Eesti Energia investeerida kokku üle 2,5 miljardi krooni. Eesti Energia investeerimisstrateegia lähtub majandusliku efektiivsuse, keskkonnateadliku arengu ning varustuskindluse kriteeriumitest. Peamiselt tähendab see elektritootmise mitmekesistamist ja efektiivsuse tõstmist ning pingekvaliteedi parandamist võrguteenuse osas. Eesti Energia kontserni majandustulemustes on konsolideeritud tootmise, ülekandmise, jaotamise ja müügiga tegelevate ning muid teenuseid osutavate tütarettevõtete tulemused. Eesti Energia majandusaasta algas käesoleva aasta 1. aprillil ning kestab 31. märtsini 2007. Majandustulemused ja ettevõtte tegutsemiskeskkond on lähemalt lahti kirjutatud kuue kuu vahearuandes, mis valmib oktoobri lõpus ja on kättesaadav Eesti Energia kodulehelt. Lisainformatsioon:
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 715 2255
GSM: 5662 5888
e-post: [email protected]