Iseteenindus

Paldiski linna ja ümbruskonna elektrivarustus paraneb

01.09.2006
Täna, 1. septembril kell 13 toimub Paldiskis renoveeritud kõrgepingealajaama pidulik avamine. Sündmusel kirjutavad tööde vastuvõtmisaktile alla nii alajaama ehitaja Empower EEE AS kui tööde tellija OÜ Põhivõrgu juhid. Amortiseerunud Paldiski alajaama asemele on paari aastaga kerkinud uus kaasaegsete seadmetega kaugjuhitav alajaam, mis on varasemast tunduvalt keskkonnaohutum. Alajaamas on kasutusel uus õlieraldussüsteem ning õlilekkest teavitav automaatika. Projekti mahus on alajaama territooriumile nähtud ette ruum ka perspektiivsete seadmete jaoks. “Uue alajaama valmimine tagab Paldiski ja selle lähiümbruse elektritarbijatele senisest parema pingekvaliteedi,” rääkis vastvalminud alajaamast OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Henn Jõe. Ta lisas, et samuti on lõpetatud töödega viidud Põhivõrgu poolt miinimumini elektrikatkestuste oht. Lisaks Paldiski ja selle lähiümbruse tarbijatele on alajaam oluline ka kogu Eesti elanike jaoks, kuna sealt pärineb suurem osa Eestis kasutusel olevast tuuleenergiast. Käesoleva projekti raames ehitati alajaama välja kaks uut 110 kilovoldist lahtrit, millega on paari aasta pärast võimalik liita ka valmiv Paldiski Tuulepark. Paldiski alajaama renoveerimistegevuse viis läbi peatöövõtjana Empower EEE AS, projekti kogumaksumuseks oli 40 miljonit krooni. Lisainformatsioon:
Kätlin Kruus
OÜ Põhivõrk kommunikatsioonijuht
Tel: 71 51 209
Fax: 71 51 200
GSM: 56 575 512
E-post: [email protected]