Iseteenindus

Klientide hinnangul Eesti Energia maine paraneb

25.05.2006
Selgunud on Eesti Energia järjekordse kodukliendi rahulolu-uuringu tulemused. Küsitluse põhjal on Eesti Energia üldine rahuloluindeks võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks, paranes hinnang ettevõtte mainele. Olulisimaks rahulolu kriteeriumiks peetakse kõrget elektri kvaliteeti. Uuringu tulemused olid sarnaselt viimaste aastatega positiivsed. Enim on kasvanud rahulolu just elektrihinnaga seotud küsimustes. Seda valdkonda hinnati kõrgemalt kui varasemalt, uuringu kohaselt arvab koduklient, et Eesti Energia elektrihind on talle jõukohane maksta.“See võib olla tingitud nii Eesti üldisest majanduskasvust kui ka faktist, et käesoleval aastal hind Eesti Energia koduklientidel keskmiselt ei muutunud või isegi langes,” rääkis Eesti Energia turundusanalüütik Toomas Plunt. Eelmise aastaga samale tasemele on jäänud rahulolu klienditeenindusega ja ettevõttega üldiselt. Veidi on taas tõusnud rahulolu arveldusega, siin on saavutatud juba maksimumi lähedane, 94 punkti tase. Sel aastal langes veidi rahulolu elektri kvaliteediga. See on Eesti Energiale kindlasti üks kriitilisemaid signaale, kuna valdkonda hinnati samal ajal olulisimaks rahulolu mõjutavaks teguriks. “Muuhulgas peavad kliendid ettevõttega rahulolu saavutamiseks oluliseks mugavat ja lihtsat e-teenindust, kus saab korda ajada kõik toimingud. Eriti oodatakse lepingute elektroonilise sõlmimise võimalust,” arutles Plunt. Ootustest rääkides tõi Toomas Plunt välja ka, et senisest veelgi enam tuntakse huvi lisateenuste vastu, mis aitaksid klientidel majasiseseid elektritoiminguid sujuvamalt korraldada. Hea teeninduse all peavad kliendid silmas ennekõike kiireid vastuseid ja lahendusi nende probleemidele. Ülioluliseks peavad kliendid õiglast kohtlemist, mis on väga tugevalt seotud kogu rahuloluga. Mõningase üllatusena selgus sel aastal, et igapäevaste elektriasjadega tegelevad enamuses naised, mitte mehed. Rahulolu uuringu küsimused jagunesid viide valdkonda: ettevõtte maine, klienditeenindus ning arveldus, elektri kvaliteet ja hind. Lisaks uuriti sel aastal juba teist korda hinnangut teistesse suurteenindusettevõtetesse võrreldes Eesti Energiaga. Küsitlus toimus telefoni teel, anonüümselt, selle viis läbi uuringufirma Faktum ja Ariko. Koduklientide uuring toimus juba kuuendat aastat järjest, küsimustele vastas kokku 1250 koduklienti. Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
E-post: [email protected]