Iseteenindus

Eesti Energia peamised tegevusnäitajad oktoobris 2005

25.11.2005
Elektrimüük kasvas nii hulgi- kui ka jaevaldkonnas. Suurte äriklientide hulgas oli tõus ligikaudu 7 ja väiksemate äritarbijate ja koduklientide osas kasvas elektrimüük 2,6 protsenti. Kõige suurem jaemüügi kasv oli Virumaal, kus elektrit osteti eelmise aasta oktoobriga võrreldes 7,6 protsenti rohkem. Elektrimüügi kasvult järgnesid Tartu (3,6%) ja Saared (3,1%). Väiksemate kasvuprotsentidega olid Tallinn-Harju ja Pärnu-Viljandi (1,3%) ning Kagu-Eesti (0,1%) piirkonnad. Müük vähenes oktoobris Rapla-Järvas (-2,3%).

Liitumislepinguid sõlmiti Eesti Energiaga oktoobris poole rohkem kui möödunud aasta samal kuul. Sõlmiti 558 lepingut uute liitumise väljaehitamiseks, 2004. aasta oktoobris oli sama näitaja 49 protsenti väiksem ehk 285. Käesoleva aasta oktoobris sõlmitud lepingutest olid 289 juriidiliste ja 269 eraisikutega. Kokku ehitab Eesti Energia oktoobris sõlmitud lepingute põhjal uusi võrguühendusi maksimaalse läbilaskevõimega 24 740 ampri ulatuses. Eelmise aasta oktoobris oli sama arv umbes 9500 ehk üle kahe ja poole korra väiksem.

Eesti Energia elektrienergia netotoodangu maht oli oktoobris 924 gigavatt tundi, kasvades võrreldes möödunud aasta oktoobrikuuga 101GWh võrra ehk 12 protsenti, seda seoses ekspordi ning siseturu tarbimise kasvuga.

Elektrienergia kodumaised kaod (kõrge-, kesk- ja madalpinge võrgudes kokku) viimaste 12 kuu eest moodustasid 12,3 protsenti, aasta tagasi vastaval perioodil oli sama näitaja 13,3 protsenti. Kaoprotsendi vähenemine on saavutatud enamasti kommertskadude arvelt tänu sihipärastele investeeringutele elektrivõrku ning tõhusale müügi- ja arveldustööle.

Lisaks märkimisväärselt kasvanud klientide soovile elektrivõrguga liituda, tegi olulise tõusu oktoobris läbi ka elektrienergia eksport. Eksport kasvas 128 GWh võrra ehk 58 protsenti. Kasvamine oli tingitud suuremast ekspordist Lätti ja Leetu seoses Ignalina tuumaelektrijaama remondiseisakuga.

Soojusenergia netotoodang käesoleva aasta oktoobris oli 163 GWh, vähenedes võrreldes eelmise aasta oktoobrikuuga 30 GWh ehk 16 protsendi võrra. Peamiselt oli see tingitud soojemast ilmast tänavu oktoobris.

Lisainformatsioon,
Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]