Iseteenindus

Eesti Energia müüb Elektrikontrollikeskuse aktsiad

13.11.2000
Eesti Energia müüb avalikul enampakkumisel 100% AS-i Elektrikontrollikeskus aktsiad alghinnaga 10 miljonit krooni. Seni EE-le kuulunud ettevõtte iseseisvumine on osa laiemast protsessist, mille eesmärgiks on elektrienergia vabaturu ettevalmistamine Eestis. AS Elektrikontrollikeskus asutati möödunud sügisel kooskõlas Euroopa Liidu direktiividest lähtuva Elektriohutusseadusega. Seltsi kandeotsus Äriregistrisse tehti 15.novembril. Elektrikontrollikeskuse aktsiakapital on 3,7 miljonit krooni. Elektrikontrollikeskus on volitatud hindamis- ja tõendamisasutus, mille pädevuses on elektriohutuse kontrollimine nii uutes ehitistes kui ka olemasolevates ehitistes. Keskuse ülesandeks on kõikide Eestisse sisse toodavate ja siin toodetavate elektriseadmete kehtestatud normidele vastavuse kontrollimine ja tõendamine ning elektrotehniliste mõõteriistade kalibreerimine ja taatlemine. Tähtsa lõigu elektrikontrollikeskuse tegevuses moodustab elektriala töötajate koolitamine ning pädevuse hindamine ja tõendamine. Lisaks Tallinnale on ettevõtte bürood Tartus, Kohtla-Järvel, Viljandis, Pärnus ja Paides. EE tehnikadirektori Lembit Vali sõnul on elektrituru järk-järgulist vabanemist silmas pidades ohutust kontrolliva ja kehtestatud normidele vastavust tõendava äriühingu iseseisvus ja sõltumatus eriti oluline. EE ei pea õigeks omada osalust kontrolliettevõttes, mis teostab kontrolli energiaettevotete, sealhulgas ka EE tegevuse üle. Samuti müüb EE AS 18,3% AS Efipa aktsiakapitalist alghinnaga 2 000 000 krooni. AS Efipa tegeleb soojusvahendite müügi ja paigaldamisega. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.detsember. Kaie Saar
EE pressiesindaja
tel. 62 52 446, 051 77 185
[email protected]