Iseteenindus

Postkaardi teel elektrikatkestustest teavitamine laieneb üle Eesti

08.09.2005

Klientide personaalseks katkestustest teavitamiseks viidi Eesti Energia infosüsteemis viimasel kahel aastal läbi mitmed aeganõudvad arendustööd. Selle eesmärk oli seostada automaatselt katkestuste täpne piirkond konkreetsete klientidega ning väljastada selle põhjal igat tarbimiskohta puudutav detailne info. Arendustööde tulemusel jõuab nüüdsest automaatse toiminguna sideasutuses trükitud kaartidele kliendi nimi, täpne objekti aadress, remonditööde teostamine, katkestuste aeg ja vajalikud kontaktandmed.

Postkaardi teel elektrikatkestustest teavitamist testiti juulist septembrini Saare- ja Hiiumaal ning tagasisideküsitlustes sai uus infosaamisvõimalus klientidel väga head vastukaja. Kõik küsitlusele vastanud kliendid hindasid postkaarti mugavaks, inforikkaks ja meeldivaks teavituse viisiks. Postkaardil olevat teavet loeti täiesti piisavaks, et kogu info katkestuse toimumisest kliendile teada oleks.

Edaspidi on Eesti Energial klientide mugavusele mõeldes plaanis posti teel saadetava kaardi kõrval hakata elektrikatkestustest teavitamiseks kasutama veel SMS-i ja e-posti. Lähtudes kliendi poolt varem teada antud eelistusest saab nii Eesti Energia valida kiireima ja kliendile sobivaima teavituskanali vajalike teadete edastamiseks.

Uue teavitusviisi laiaulatuslik kasutamine alles algab ja seetõttu ei julge Eesti Energia lubada, et teenuse kasutamise esimestel kuudel kõik plaanilised katkestused personaalse kaardi teel klientidele teatavaks saavad. Eesti Energia loodab klientide mõistvale suhtumisele ja püüab omalt poolt teha kõik, et keegi teavitamata ei jääks. Ühtlasi jäävad katkestuste teated edasi ilmuma ka ajalehes Postimees ja Eesti Energia kodulehel. Samuti säilib võimalus saada oma tarbimiskohti puudutavat plaaniliste elektrikatkestuste infot kodanikuportaalist aadressil www.eesti.ee.

Eesti Energia palub postkaardi saanud klientide avaldada oma arvamust uue teavitusvõimaluse ja võimalike kitsaskohtade kohta. Tagasisidet võetakse vastu klienditeenindustes või e-kirjana aadressile [email protected]


Lisainfo: Kristjan Hamburg
OÜ Jaotusvõrk
Kommunikatsioonijuht
71 54 473, gsm 51 88 927
[email protected]