Iseteenindus

Elektrilehte loeb 10 000 ettevõttejuhti

05.09.2000
BMF Gallup Media “Otsustajate meedia uuringust kevad 2000 ”selgub,et Elektrilehe on nimetanud juhid oma eelistustes 15 enam loetava väljaande hulka. Elektrilehte loeb pidevalt 89 protsenti küsitletud juhtidest, sellega ollakse 5.kohal 25 väljaande hulgas. Uuringu käigus intervjueeriti erineva suuruse ja tegevusalaga ettevõtetest 700 eri vanuses tipp-ja keskastme juhti kogu Eestist. Elektrilehe loetavus kõikide juhtide hulgas on 14 protsenti. Uuringu tulemuste põhjal võib öelda,et Elektrilehe keskmine lugeja on väikeettevõtte 40 –49-aastane eestlasest meessoost tippjuht, kelle firma asub Tallinnas. Elektrilehe lugejateks võib pidada keskmiselt 10 000 juhti. Eestis on arvestuslikult ligikaudu 69 000 tipp-ja keskastme ärisektori juhti. Elektrilehe ja mitme teise väljaande lugejad kattuvad. Elektrilehe lugejatest loevad Äripäeva 82,1 protsenti ehk ligikaudu 8000 juhti, Eesti Päevalehte 61,7 protsenti ehk ligikaudu 6000 juhti, Eesti Ekspressi 58,3 protsenti ehk ligikaudu 6000 juhti. 65 protsenti Elektrilehte lugenud juhtidest peab lehte kasulikuks ka oma igapäevatöös. Elektrileht on kasulikkuse edetabelis 13.kohal 25 väljaande hulgas. Eesti Energia kliendileht Elektrileht on mõeldud eelkõige koduklientidele. Elektrilehe eesmärk on teavitada ja nõustada väikeklienti elektri kasutamisega seotud küsimustes, tutvustada erinevaid võimalusi ning elektri ohutut kasutamist. Elektrileht ilmub alates 1999.aasta novembrist sagedusega kord kuus. Lehe tiraaz on 68 000. Ajakiri saadetakse postiga suurema elektritarbimisega eraisikutest klientidele, seda võetakse kaasa Eesti Energia klienditeenindustest ning jagatakse partneritele. Kahekümne nelja leheküljeline trükis jõuab kõikidesse suurematesse linnadesse ning maakonnakeskustesse. BMF Gallup Media Otsustajate meediauuring kevad 2000 ” kajastab ühe osana Eesti ettevõtete juhtide eelistusi ajalehtede-ajakirjade lugemisel, loetu kasulikkust igapäevatöös ja lugemissagedust. Kaie Saar
EE pressiesindaja
tel. 625 2446, 517 7185
e-post: [email protected]