Iseteenindus

Eesti Energia vahetab kliendil peakaitsme väiksema vastu tasuta

21.01.2005

1. märtsist 2005 kehtima hakkavate Eesti Energia uute hinnakirjade kohaselt sisaldub ampritasu kuni 63 amprise peakaitsmega väiketarbijale ainult valikulistes hinnapakettides. Eesti Energia otsustas võimaldada peakaitsmete tasuta vähendamist kõikidele klientidele, sõltumata hinnapaketi valikust. 
Kui klient soovib hiljem peakaitset tagasi suurendada, on see tasuline.

Kindlasti tuleks peakaitsme vähendamise vajalikkus hoolega läbi mõelda. Enne otsuse langetamist võiks iga elektritarbija konsulteerida elektriala spetsialistiga või arvutada ise Eesti Energia interneti kodulehel oleva peakaitsme vihjetabeli abil, kui suur peakaitse oleks lähtudes tema tarbimisest vajalik. 
Otsusega peakaitset vähendada ei tohiks kindlasti kiirustada, et mitte hiljem elektrit tarbides avastada, et vähendatud peakaitsme võimsusest ei jätku. Otsustamisel tuleks läbi mõelda elektri tarbimise vajadus kogu aastaringis ning tuleviku perspektiivis. Näitekssuvel tehtud otsus ei pruugi kütteperioodil enam mõistlikuks osutuda ning mõne aasta pärast soetatav uus elektriseade (nt sauna elektrikeris) nõuab suuremat võimsust, kui kliendil selleks ajaks olemas on.
Kui klient soovib hiljem peakaitset tagasi suurendada, on see teenus tasuline. Seega võib esialgu ampritasude pealt kokkuhoitav summa kokkuvõttes osutuda väiksemaks, kui peakaitsme võimsuse tagasimuutmine suuremaks. 

Peakaitsme vähendamiseks tuleb Eesti Energiale kirjutada vastavasisuline avaldus, kuhu on vaja kindlasti märkida oma nimi, lepingunumber ja tarbimiskoha aadress.
Avaldust saavad kliendid esitada e-posti teel aadressile [email protected]; posti ja faksi teel või klienditeeninduses kohapeal. Äriklientidel tuleks pöörduda ärikliendi müügiesindaja poole Eesti Energias.
Avaldust peakaitsme tasuta vähendamiseks saab esitada kuni 31. maini 2005 aastal. Püsitasudega pakettide puhul esitab Eesti Energia soovi avaldamisele ja võrgukokkuleppe sõlmimisele järgneval kuul arve peal ampritasu juba vähendatud paekaitsme ulatuses. Kaitsme tegelik vähendamine võib toimuda hiljem.

Neil klientidel, kes on avalduse peakaitsme vähendamiseks Eesti Energiale juba varem esitanud, soovitame kindlasti oma avalduse päevakohasus uuesti läbi mõelda, kuna uute kehtima hakkavate hinnakirjade kohaselt ei ole kodukliendi hinnapakettides (kuni 63A peakaitsmega) enam kohustuslikku ampritasu.

Peakaitsmete optimeerimine st. peakaitsmetega tagatud elektrivõimsuse vastavus tegelikule tarbimisele, on oluline ka kogu elektrivõrgu seisukohast. Lisaks sellele, et õige suurusega peakaitse säästab kliendi rahakotti, suudab võrguettevõtja tagada kokkuvõttes ka odavama elektrivõrgu (optimaalsema võrgu madalamate kulude tõttu).