Iseteenindus

Tööd elektrivõrkudes jätkuvad ilma kiuste

13.01.2005

Kella 11.00 seisuga oli elektripingeta üle Eesti veel 511 alajaama, neist 254 Pärnumaal, 115 Viljandimaal, 61 Valgamaal, 33 Võrumaal, 13 Põlvamaal, 26 Saaremaal, 4 Hiiumaal ja 5 Jõgevamaal. Jaotusvõrgul on olemas ülevaade seni tormist tekitatud ja veel kõrvaldamata rikete asukohtadest ja iseloomust piirkonniti. Hommikuse seisuga võrreldes suurem väljalülitunud alajaamade arv on tingitud elektritööde iseloomust, kus osa liine on tööde teostamiseks vaja pingetuks teha. Pärast tööde lõppu pinge taastatakse.

Lisaks keskpinge elektririketele on Pärnu, Viljandi, Valga, Põlva, Võru, Saare, Hiiu ja Tartu maakonnast on kokku teatatud enam kui 2500-st madalpingerikkest, kuid kõik teated ei ole kindlasti siiani meieni jõudnud. Ühe sellise rikke tõttu võib olla elektrita 1-10 majapidamist.

Omavalitsused soovivad praegu saada kõige enam infot selle kohta, kuidas nende vallas, asulates või külades elektrienergia ühenduse taastamisega lood on. Valdade ja külade kaupa on meil sellise rikete hulga juures väga keeruline infot jagada. Eesti tänased elektrivõrgud on ehitatud viimase 40 aasta jooksul, kuid tänane administratiivne jaotus on põhiosas veidi enam kui 10 aastat vana. Valdade liitumise tõttu muutub administratiivne jaotus veel praegugi. Seetõttu ei ole elektrivõrk riigi administratiivse jaotusega praegu veel seotud. Samuti näeb erakorraline töökorraldus Eesti Energias ette, et operatiivselt paigutatakse brigaade ümber, seetõttu on üsna raske igal ajahetkel tööde järjekorda ööpäeva või päevade lõikes külade ja valdade kaupa edastada. Siiski annavad Eesti Energia piirkonnad omavalitsustele nii palju informatsiooni kui vähegi võimalik.

Paljudes majapidamistes võib madalpingerikete tõttu elektrivarustuse taastamine võtta aega veel nädala. Kui kohalik omavalitsus, eriti just sotsiaaltöötajad või piirkonna inimesedteavad üksi elavaid inimesi või peresid, kes elektri puudumise tõttu on sattunud raskesse olukorda, palume võimalusel kohalikul omavalitsusel neid aidata arvestusega, et elekter võib konkreetsesse majapidamisse tagasi jõuda alles järgmisel nädalal.

Üle Eesti on tööl 200 brigaadi, seega praktiliselt kõik Eestis liinielektriku kvalifikatsiooni ja mastironimise õigusi omavad mehed. Samuti on meie käsutusse koos töötajatega antud kõik Eestis olevad sobivad tõstukid ja puurid, sest välja on tulnud vahetada ja tuleb veel kokku ligi 2000 liinimasti, rääkimata sadadest kilomeetritest juhtmest. Üle Eesti raskendavad elektrivõrgu taastamistöid kohati keeruline maastik, mis teeb probleemseks juurdepääsu rikkekohale, samuti suurte masinate jaoks liiga pehme pinnas. Brigaadide tööpäeva pikkus on enamasti 15-16 tundi.

Kategooriliselt on keelatud inimestel endal teha lülitusi alajaamades või liinidel. Enam tormist kannatada saanud piirkondades on liinidel praegu tööl üle tuhande mehe. Omavolilise lülitamise tõttu võib keegi neist töömeestest saada surma. Kagu-Eestist on eilsest teada juba kaks ohtlikku juhtumit.

Esialgu pakkus Eestile oma abi võrgu taastamisel ka Soome, kes tormis kannatada ei saanud. Kuid kõik Soomes olevad vabad jõud on siiski suunatud Rootsi, kus võrk väga kõvasti kannatada sai. 12.jaanuari seisuga oli Rootsis elektrita veel ligikaudu 80 000 majapidamist. Rootsi energiafirma Sydkrafti hinnangul võtab kahjude taastamine aega kuni 3 nädalat. Norras on täna hommiku veel ilma elektrita 15 000 kodumajapidamist. Lätis on pingeta täna veel 2000 alajaama, viimaste alajaamade pingestamisega võib minna kuni 2 nädalat.

Eesti Energia rikketelefon 1343, e-posti aadress [email protected] ja internetiaadressil www.energia.ee asuv rikketeadete edastamise aken töötlevad ja suunavad Eesti Energia klientide katkestuste teateid avariibrigaadidele.

Lisainformatsiooni tormi tagajärgede kõrvaldamisest saab Eesti Energia koduleheküljel aadressil www.energia.ee lisaks ka aadressilt www.kriis.ee
Eesti Energia kodulehelt võib leida ka fotosid tormikahjustuste kohta erinevates Eesti paikades.

Kaie Saar
Jaotusvõrgu kommunikatsioonijuht
Tel: 71 54 340
GSM: 51 77 185
e-post: [email protected]

Helen Sabrak
Eesti Energia pressiesindaja
Tel: 71 52 255
GSM: 56 625 888
e-post: [email protected]