Iseteenindus

Rohelise Energia kliendipäev Tartu Sadamateatris

19.11.2004

Sadamateatrisse olid kutsutud peamiselt piirkonna REd kasutavate ettevõtete esindajad, Rohelise Energia partnerid mitmete Lõuna-Eesti omavalitsuste näol ja esindajad paljudest Tartu- ja Jõgevamaa gümnaasiumitest. Üritusel osales ligikaudu 200 inimest.

Kliendipäeva juhatasid sisse Rohelise Energia toodete väljapanekutega selliste ettevõtete esindused nagu Pere Leib, E-Piim ja Plaines. Peale selle leidis aset Rohelise Energia sertifikaatide pidulik kätteandmine Tartumaa Rohelise Energia klientidele. Üle anti 15 sertifikaati sellistele eeskujulikele RE klientidele nagu Tartu Linnavalitsus, Ülenurme Vallavalitsus, AS GIGA, AS Triip, AS Tref, AS Lasita, AS Epler & Lorenz, AS Adavere Agro, AS Tartu Agro, AS Rain, AS Tartu Veski, AS Tartu Teaduspark, OÜ Lõunakeskus ja AS Kaseväli & Ko. Tartumaa RE suurimad kliendid said oma sertifikaadid kätte juba varem Eesti Energia keskkonnajuhilt Tõnis Meristelt Tallinnas Iru elektrijaama korstna tipus.

“Kliendipäev on kahtlemata tänu ja tunnustuse avaldamine Tartumaa klientidele nende teadliku keskkonnasäästliku tegevuse eest,” rääkis üks ürituse peakorraldajatest Tartumaa võrgumüügi sektorijuhataja Kaido-Erki Must. Ta lisas, et sel kliendipäeval on väga suur rõhk ka noortel, nende teadvuse tõstmisel Rohelise Energia teemadel ja nende kasvavate talentide reaalne kaasamine Rohelise Energia arengusse. "Pole ju sugugi võimatu, et just 18. novembri ürituselt saab impulsi mõni kohaletulnud koolinoortest ja kümne aasta pärast näeb tema eestvedamisel ilmavalgust enneolematu alternatiivenergeetika projekt või siis leiutis kogu maailma jaoks," arvas Must.

Klientide tunnustamisele ja sertifikaatide üleandmisele järgnes programm koolide esindustele, kus tutvustati elektritootmist tänases Eestis nii taastuvenergia kui ka Eesti mõistes tavalise põlevkivi energia tähenduses.Lisaks kuulutati Tartu ja Jõgevamaa gümnaasiumide esindustele välja suur Rohelise Energia maketivõistlus, kus noored saavad aasta otsa nupukaid leiutisi meisterdada ja aasta pärast neid žüriile hindamiseks esitada. Külalistele tutvustati ka RE projekti raames valminud uut põnevat kaarti, millest matkadele ja reisidele varem avastamata vaatamisväärsusi leida.

Toimusid ettekanded:

    Põlevkivi,selle kaevandamine ja Narva Elektrijaama uute katelde töötamine (Raimo Oinus, EE Teenindus);Taastuvenergia kasutamine ja arenguvõimalused elektri tootmises (Anti Radik,EE Teenindus);Luunja katlamaja suits annab lisasoojust (Aare Leis-AS Anne Soojus juhatuse esimees);Uudne vabavoolutehnoloogia elektrienergia tootmiseks vett paisutamata (Jaan ja Priit Jagomägi -FFT Technologies OÜ);Rohelise Energia ja ELF-i projektikonkurssidest (ELF-i esindaja)Elektritootmise paigad on vaatamisväärsused, mida tasub arvestada huviekskursioonide marsruudi valikul. Põlevkivimuuseum, hüdrojaamad, tuulepargid –Raimo Oinus, EE Teenindus)


RE Sadamateatri ürituse õnnestumise taga olid kõik osalejad ja kõik Tartu piirkonna töötajad, kelle tubli töö tulemus see ettevõtmine on.

Rohelise Energia eesmärk on pakkuda soovijatele võimalust hoolida puhta keskkonna säilimisest, toetada loodusharidusprojektide läbiviimist koolides ja lasteaedades ning annab lisavõimalusi äritegevuses.

Vaata ka lisainformatsiooni interneti aadressil http://roheline.energia.ee/


Lisainformatsioon:

Kaido-Erki Must
Tartumaa võrgumüügi sektorijuhataja
Tel: 71 68 203
GSM: 50 60 069

Helen Sabrak
Eesti Energia
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee