Iseteenindus

Eesti Energia loobub ampritasust

29.10.2004

Elektri väiketarbijatele ei kaasne elektrihinna tõusuga kohustuslikku võrguühenduse kasutamise ampripõhise tasu. "Ampritasule üleminek osutus raskemaks kui arvasime," selgitab ettevõtte otsust Eesti Energia juhatuse liige Marko Allikson. "Võrguühenduse püsitasude loomine tundus energeetika mõistes loomulikuna, kuid kliendi seisukohast jäi see arusaamatuks. Saime aru, et peame tegema valiku, kas lähtume tehnoloogiast või lähtume kliendist. Eesti Energia on valinud viimase," lisas Allikson

Kohustusliku ampritasu asemel loob Eesti Energia klientidele võimaluse valida oma elektritarbimise määraga sobivam pakett. Eesti Energias tegeletakse hetkel uute pakettide koostamine tuginedes Energiaturu Inspektsiooniga läbirääkimiste käigus kokku lepitud tulubaasile. Pakettide lõplik sisu selgub peale Energiaturu Inspektsiooni vastust uutele hinnataotlustele.

Otsuse ampritasust loobuda tegi Eesti Energia jälgides klientidelt ja avalikkuselt saadud tagasisidet. Ampritasust loobumine ei ole seotud Eesti Energia läbirääkimistega Energiaturu Inspektsiooniga.

Eesti Energia Grupi ettevõtted OÜ Põhivõrk, OÜ Jaotusvõrk, AS Narva Elektrijaamad ja Eesti Energia AS on valmis alates järgmisest nädalast esitama Energiaturu Inspektsioonile uued hinnataotlused, milles hinnatõusu määraks taotletakse kokku alla 10% ning milles ei taotleta väiketarbijatele kohustuslikku võrguühenduse kasutamise ampripõhise tasu.

Pärast taotluste esitamist sõltub elektrihinna tõusu reaalne aeg Energiaturu Inspektsiooni otsusest. Energiaturu Inspektsiooni kooskõlastuse järel kuulutab Eesti Energia uued hinnad välja 90 päeva enne nende jõustumist.

Käesoleva aasta 27. veebruaril esitasid Eesti Energia Grupi ettevõtted Energiaturu Inspektsioonile kinnitamiseks taotlused hindade tõstmiseks. 30. augustil lükkas Energiaturu Inspektsioon tagasi OÜ Põhivõrk hinnataotluse, millega seoses võtsid esitatud taotlused tagasi ka OÜ Jaotusvõrk, AS Narva Elektrijaamad ja Eesti Energia AS, kuna kõik taotlused on omavahel ahelana seotud. Pärast taotluste tagasivõtmist jätkasid Eesti Energia ja Energiaturu Inspektsioon koostööd tekkinud eriarvamuste lahendamisel.


Lisainformatsioon:

Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee