Iseteenindus

Eesti Energia AS ja OÜ Jaotusvõrk võtavad esitatud hinnataotlused tagasi

31.08.2004

Energiaturu Inspektsioon tegi täna otsuse, millega jättis rahuldamata OÜ Põhivõrk hinnataotluse. Põhivõrguteenuse hind on osa nii jaotusvõrguteenuse kui ka lõpptarbija elektri hinnast. Kui muutub põhivõrguteenuse hind, muutuvad ka jaotusvõrguteenuse ja lõpptarbija hinnad. Tekkinud olukorras ei saa varasemad hinnataotlused samaks jääda ning seetõttu tuli hinnataotlused tagasi võtta.


Lisainformatsioon,

Helen Sabrak
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel: (+372) 71 52 255
GSM: (+372) 56 625 888
e-post: helen.sabrak@energia.ee