Iseteenindus

Moody’s tõstis Eesti Energia krediidireitingut

05.03.2004

Eesti Energia Eurobondi võlakirjade reitinguks kinnitas Moody’s A3. Samuti tõstis agentuur firma pikaajalise krediidireitingu tasemelt Baa1 tasemele A3. Moody's hinnangul püsib Eesti Energia krediidireiting stabiilne. Juhul kui jätkuvad positiivsed arengud Eesti majanduses ning Eesti Energia edukas äritegevus, ei välista agentuur Eesti Energia reitingute jätkuvat tõstmist.

Moody’s annab positiivse hinnangu Eesti Energia investeerimisprogrammile, mille eesmärgiks on moderniseerida vananenud seadmed. Agentuur märkib oma hinnangus positiivselt ära uute keskkonnasõbralike ja efektiivsete seadmete kasutuselevõtu.

Agentuuri hinnangul on Eesti Energia finantsseisund hoolimata kõrgest investeerimisvajadusest heas seisundis. „ Eesti Energia on investeeringuid rahastanud võlakirjaemissiooni ning laenu abil selliselt, et ettevõtte rahavood on heas seisundis,“ leiab agentuur.

Moody’s kinnitab , et Eesti Energia põhinäitajad on olnud head viimase kahe aasta jooksul. Agentuur tõstab eraldi esile 2003. aasta 9. kuu tulemusi, mis olid oodatust paremad tänu suurenenud elektriekspordile Lätti ning paremale kontrollile kulude üle.

Samas leiab Moody’s, et ettevõtte heade näitajate kõrval jääb Eesti Energia oluliseks probleemiks ettevõtte väiksus rahvusvahelisel skaalal. Moody’s märgib ka, et surve Eesti energiaturu kiiremale avamisele võib tuua endaga kaasa odava Vene elektri ning Leedu tuumaenergia tuleku Eesti turule. Kuna Ignalina tuumajaam suletakse seniste plaanide kohaselt aastaks 2009 täielikult on Moody’se hinnangul sellisel juhul olemas oht, et Eestit tabab elektrienergia puudujääk.

Muude riskide seas näeb Moody’s ka ebakindlust seoses tariifide kujunemisega tulevikus, samuti näeb Moody’s võimaliku riskina moderniseerimisprogrammi elluviimisel ette tulla võivaid takistusi, Eesti majandusarenguga seotud riske ning investeeringuvajaduse jätkumist ka pärast seda kui senine moderniseerumisprogramm on ellu viidud.

Leedu valitsuse otsus mitte müüa Eesti Energiale Leedu jaotusvõrku RST tähendab Moody’se hinnangul Eesti Energiale tegevusega seotud riskide vähenemist. „Selline tehing oleks suurendanud ettevõtte tegevus- ning finantsriske,“ seisab Moody’se poolt väljastatud teates.


Lisainformatsioon:
Riina Vändre
Tel. 72 52 255
Mob. 52 92 992