Iseteenindus

Elektri hindade muutusega suureneb Eesti Energia vastutus klientide ees

27.02.2004

“Eesti Energia hakkab uute tariifide kehtima hakkamisel maksma trahve lubatud katkestusaegade ületamise eest,“ kinnitas Eesti Energia juhatuse liige Marko Allikson. Tema sõnul avanevad kliendile uute hindadega oluliselt suuremad võimalused nõuda paremat kvaliteeti ning mõjutada oma elektriarvet.

Eesti Energia uute lepingutingimuste kohaselt makstakse igale kliendile lubatud katkestusaja ületamise järel trahvi. Kuni 63A võrguühenduse puhul (kodutarbijad ja väiksemad ärikliendid) on planeeritud trahvi suuruseks 125 krooni, mis suureneb sõltuvalt lubatud katkestusaja ületamise pikkusest. Lisaks trahvile säilib Eesti Energia vastutus katkestusaja ületamisega tekitatud otsese kahju eest.

Samuti hakkab Eesti Energia pakkuma kõigile soovijatele kokkuleppel ja lisatasu eest lühemaid lubatud katkestuse aegu kui 24 tundi. Eesti Energia poolt läbi viidud turu-uuringu põhjal on sellise toote vastu huvi suur ning eelkõige soovitakse selle abil vähendada otseseid rahalisi kahjusid ning saamata jäävat müügitulu.

“Võttes arvesse, et hinnatõus puudutab just tasu võrguteenuse eest, ei tõuse elektri hind neil kelle tarbimiskohas ei ole tagatud piisav elektrienergia pingetase,” ütles Eesti Energia tehnikadirektor Lembit Vali. Vali kinnitas, et allahindlus antakse automaatselt kõikidele klientidele, kelle tarbimiskohad on kaugemal kui 1800m piki liini alajaamast. Klientidele, kelle kaugus alajaamast on 1200-1800m antakse allahindlus 50% ulatuses võimalikust tõusust, kuna ka neil on suure tõenäosusega ettenähtust madalam pinge. Kui aga kliendil on kontrollimisel pingeprobleem tuvastatud sõltumata kaugusest alajaamast, siis kliendile hind ei tõuse.


Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 52 92 992

Monika Kopti
Eesti Energia kommunikatsioonispetsialist
Tel. 071 52 289
Mob. 52 12 602