Iseteenindus

Eesti Energia ja Siemens allkirjastasid kolm koostöölepingut

30.12.2003

Eesti Energia AS Põhivõrk renoveerib Tallinnas Kristiine kaubanduskeskuse kõrval asuva Endla alajaama (AJ). Uus AJ valmib senisest väiksemal territooriumil ning on oluliselt töökindlam, sealt saab alguse ka Tõnismäe AJ kaablitrass. Praeguse Endla AJ seadmed pärinevad erinevast ajast ning nende töökindlus ei vasta tänapäeva vajadustele. Alajaama renoveerimine on keeruline protsess, sest tööde teostamise ajal tuleb tagada kõikide alajaama tarbijate elektritoide. Renoveeritud alajaam pingestatakse hiljemalt 15. septembril 2004. Üleandmise lõplik tähtaeg on 1. november 2004. Tööde maksumus on 51,6 MEEK.

Eesti Energia Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul seisneb Endla AJ eripära ka sobitumises linnapilti - kesklinnas asuva hoone projekteerimisel pöörati tähelepanu ka selle sobivusele üldisesse linnaarhitektuuri.

Uus Järveküla AJ ehitatakse uute ja olemasolevate elamupiirkondade elektriga varustamiseks nagu Järveküla, Mõigu, Peetri, Assaku, Lehmja, Raudalu ja Luige. Lisaks vähendab uus Järveküla AJ olemasoleva Jüri AJ suurt koormust, parandades piirkonna tarbijate töökindlust. Alajaamale planeeritav koormus on hetkel ca 6,6 MW, liitumistaotluste alusel lisandub lähiajal ca 7 MW. Seetõttu ehitakse projekti mahus välja kaasaegne kahe 10 MVA trafoga alajaam. Alajaama pingestamise tähtaeg on 30. september 2004. Selleks ajaks loodab ka EE Jaotusvõrk anda omapoolse panuse ca 40 km uute 20 kV liinide näol, et alajaam annaks piirkonna tarbijatele kvaliteetset elektrienergiat reaalselt välja juba algava aasta oktoobrikuus.

Paldiski alajaama ehitab EE Põhivõrk kaks 35 kV lahtrit, et liita elektrivõrguga OÜ Pakri Tuulepark. Liituja rajab Pakri poolsaarele Eesti esimese märkimisväärse tuulepargi koguvõimsusega 20 MW. Tööde lõpptähtajaks on 31. august 2004. Tööde maksumus on 4,4 MEEK.

EE Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul ei tohiks projektide elluviimine tarbijaid häirida. Küll aga paraneb klientide varustuskindlus ja võrkude töökindlus.


Lisainformatsioon:

Arles Taal (Endla AJ)
Tel: 071 51 229
Mob: 050 59 281

Ilse Vihman (Järveküla AJ)
Tel. 071 51 307
Mob. 053 410 769

Hannes Agabus (Pakri Tuulepark)
Tel. 071 51 243
Mob. 051 85 328

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992