Iseteenindus

Jõlupühad tõid elektrivõrkudele rohkelt madalpingerikkeid

27.12.2003

Kui kõrge – ja keskpinge suudeti Eesti Energia rikkebrigaadide poolt enam-vähem kontrolli all hoida, (trafopunkte langes paarikümne kaupa rivist välja ja viidi üsna kiiresti ka pinge alla tagasi, tipphetkel oli 17 000st Eesti Energia keskpinge tarfopunktist pingetud 180 trafopunkti), siis olukord madalpingeriketega halvenes päev-päevalt järjest.
Eile keskpäeval oli helistatud Eesti Energia rikketelefonile 1343 üle viiesaja korra, tänase ööpäeva jooksul 847 korda rikketeadete pärast. Paiguti võis inimestel elekter mitu päeva ära olla.

Ilmastikuoludest põhjustatud madalpingerikkeid esines üle Eesti valdavalt maapiirkondades ning metsaga kaetud aladel. Probleemid seisnesid peamiselt puude liinidele langemisest, jäite tõttu raskeks muutunud juhtmete katkemisest, aga ka raudbetoon- ja puitmastide murdumisest jäite raskusese pärast. Nii oli näiteks Viljandimaal Karksi-Nuia kandis mitu juhtumit, kus rikkemeeskonna töötajad ei saanud mööda masti jalaraudadega üles, kuna neljakandilised postid olid 2-3cm jäitekorraga all muutunud ümarguseks.

Ilmastikuolude tõttu oli raskendatud ka rikkekohtade leidmine, 10nete km –te kaupa tuli liine läbi marssida, enne kui juhtmed lõhkunud puud üles leiti. Kohati oli võimatu masinatega ligipääs, seadmeid tuli kohale tassida ja töid teostada käsitsi.

Kõik Eesti Energia rikkemeeskonnad, käidubrigaadid, samuti partnerite meeskonnad ja dispetsherteenistused tegelevad siiani rikete likvideerimisega, samuti on väljas lisatelefoniteenindajad, kes võtavad vastu rikketeateid. EE rikketöötajate tavarezhiim on asendunud kohati 24h tööpäevadega, välja on tulnud ka vabatahtlikud lisajöud. Ûle Eesti töötab pidevalt sadakond rikkebrigaadi.

Pühade ajal sai kõige enam kannatada Viljandimaa, kus kahe viimase päeva tipphetkel oli pingeta 90 trafopunkti. Elektrita olid kohati Karksi-Nuia, Abja-Paluoja, Oisu ja Halliste rahvas.
Rapla maakonnas jäi elektrita Käru piirkond, jöuluöhtul käis välja Käru-Türi 35kV kõrgepingeliin. Tunni aja jooksul saadi elekter tagasi anda ümberlülimiste abil, järgmisel päeval parandati purunenud liine, mille oli pöhjustanud suur peale langenud puu. Suurem tuulemurd põhjustas katkestuse Rapla-Juuru 10 kV liinil, lumi ja jäide Pärnumaal Vändra ja Varbla piirkondades. Probleemseteks paikadeks olid veel Sõrve säär Saaremaal ja Pöhja-Hiiumaa.

Täna kella 16.30 ajal oli pingeta veel köigest 14 trafopunkti, kuid likvideerida jääb veel ligi sadakond madalpingeriket üle Eesti.
Viljandis on veel väljas 11 trafopunkti, Pärnumaal 1, Raplamaal veel pingestamisel 2 trafopunkti. Madalpingerikkeid on võrreldes teiste piirkondadega rohkem hetkel Harjumaal ja Viljandimaal. Need numbrid aga pidevalt muutuvad, vastavalt sellele, kuidas elekter tagasi saadakse ja kuidas uus tuulehoog liigub.

Eesti Energia tänab oma kliente mõistva suhtumise eest ja kutsub üles kannatlikkusele - rikkemeeskonnad teevad elektri tagasi andmiseks kõik, mis suudavad. Ühtlasi tänab Eesti Eneriga oma ja partnerite töötajaid ennastsalgava töö eest jõulupühade ajal.

Eesti Energia rikketelefonile 1343 saab jätta teateid ööpäevaringselt.


Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel 071 52 255
Mob 052 92 992