Iseteenindus

Tartu piirkonnas sõitis autobuss puruks keskpinge alajaama

17.11.2003

Õnnetuse põhjustanud mikrobuss sõitis seni teadmata põhjusel Tartu-Narva mnt 32 km-l teelt välja, põhjustades alajaamale vigastuse sellises ulatuses, mis ei võimalda kohest toitepinge taastamist.

Eesti Energia tütarettevõtja AS Elektriteenused alustas koheselt alajaama parandustöödega, kuid kahjuks on elektritoite taastamine Sepa piirkonnas kõigile tarbijaile võimalik alles homse päeva jooksul.

Eesti Energia vabandab Tartu Sepa alajaama toitel olevate klientide ees ja loodab elektrivarustuse osaliselt tagasi anda reservtoitele üleviimisega. Hetkel koristatakse alajaama ümbrus risust ning tuuakse kohale ehitusmaterjale, peagi hakatakse paigaldama uut masti.

Kui tavaliselt on kolmandate isikute sekkumise poolt põhjustatud elektrikatkestused piirdunud mastide otsa või liinidesse sõitmisega, samuti maa-aluse kaabli läbikaevamisega, siis antud juhtum – alajaama puruks sõitmine - on väga harv, Eesti Energiale teadaolevaltenneolematu juhtum.

Autojuht ja tema kaasreisija silmaga nähtavalt viga ei saanud, juhtumiga tegelevad edasi õiguskaitseorganid.


Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992