Iseteenindus

Eesti Energia investeeringud elektrivõrkude kvaliteeti kasvavad

29.10.2003

EE tehnikadirektori Lembit Vali sõnul on EE pidevalt asendanud vanu amortiseerunud liinitrasse uutega ning välja ehitanud uusi terviklahendusi, kus pingekvaliteet ja liinide läbilaskevõime vastavad klientide tänapäeva tarbimisnõuetele. “Uute lahenduste kasutuselevõtuga vähenevad muuhulgas vanadest tehnoloogiatest ja seadmetest põhjustatud keskkonnariskid, samuti vähenevad seadmete hooldus- ja käidukulud,” ütles Vali.

Elektrienergia jaotamisse investeeris EE Jaotusvõrk I poolaastal 319 mln krooni, s.o 4 miljonit rohkem kui eelmise majandusaasta sama ajaga. 75 mln krooni investeeriti võrgu renoveerimisse ja ping kvaliteedi tagamisse, 47 mln investeeriti Jaotusvõrgu alajaamade renoveerimisse, 109 mln kr eest ehitati uusi liitumisi ning 28 mln eest renoveeriti ja vahetati välja mõõtesüsteeme.

Elektrienergia ülekandesse investeeris EE Põhivõrk I poolaastal kokku 121 mln krooni. Suurimad investeerimisobjektid olid Püssi 330 kV alajaama laiendamine, mis läks kokku maksma 36 mln krooni. Püssi alajaam on üks Eesti kolmest tähtsamast sõlmalajaamast, mis edastab elektrijaamadest elektrienergia kõigile Tallinna suunas paiknevatele tarbijatele ja varustab kogu Kohtla-Järve tööstuspiirkonda. Teiseks suureks investeeringuks on Järve alajaama 110 kV jaotusseade, kuhu I poolaastal investeeriti 31 mln kr. Tööde lõpetamisel suureneb paljude Tallinna linnas olevate tarbijate, sh Mustamäe Haigla varustuskindlus. Tartus asuvasse Anne-Ülejõe 110 kV kaabelliini investeeriti 9 mln krooni.

EE on igal majandusaastal investeerinud oma võrkude ja alajaamade uuendamisse keskmiselt miljard krooni.

Lisainformatsioon:

Lembit Vali
Eesti Energia tehnikadirektor
Tel. 071 52 220

Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992