Iseteenindus

Eesti Energia renoveerib Ida-Eesti strateegilise sõlmalajaama

20.10.2003

Balti alajaam on Eesti energiasüsteemi üks tähtsamaid alajaamu, kuhu on ühendatud Balti Elektrijaam ja mida läbivad olulised transiit- ja Eesti sisesed 330 kV kõrgepinge õhuliinid ning kõrgepingeühendused Vene energiasüsteemiga. Sealt saavad toite Narva linn ja ka Ida-Virumaa teised piirkonnad. Renoveerimise peapõhjuseks on olemasolevate seadmete kõrge vanus, vähene töökindlus ja suured käidukulud (üle 10 milj. krooni aastas).

Tööde käigus demonteeritakse olemasolevad jaotlad täielikult ja ehitatakse uued jaotlad, mis seotakse lisaks olemasolevale võrgule ka Balti Elektrijaama töösse jäävate plokkidega. Tehtavad ümberehitustööd hõlmavad mitmeid teisi Põhivõrgu alajaamu, Narva Elektrijaamade plokke ning Venemaal Leningradskaja 330 kV alajaama.

“Balti alajaama jaotlate ehitamine on viimase 15a. kõige suurem ja keerulisem elektroenergeetika projekt Baltikumis ja Põhjamaades. Seda nii mahu kuiolulisuse poolest – seda läbivad Eesti ühed tähtsamad liinid, sealtkaudu liigub Balti elektrijaama toodang ja toimub ühendus Venemaaga, ” ütles Eesti Energia Põhivõrgu direktor Henn Jõe.

Balti jaotla renoveerimise käigus kaob ära 220 kV pinge, kui vähem võimsust läbilaskev ja väheotstarbekas pingesüsteem, mis on tänaseks ka juba füüsiliselt vananenud. EE näeb perspektiivis 220 kV pinge taandarengut ning tulevikus selle pingeklassi asendamist 330 kV pingeklassiga oma energiasüsteemist.

Uus alajaam tuleb tunduvalt töökindlam nii seadmete kui tehnoloogiliste lahenduste poolest, samuti on ka eeldatavad käidukulud minimaalsed.

Eesti Energia investeerib oma võrkude uuendamisse igal majandusaastal ligikaudu miljard krooni.


Lisainformatsioon:
EE Põhivõrgu arendusosakonna projektijuht
Margus Laanetu
Tel. 071 51 383
Mob. 053 404 943

Aksel Ers
Balti Elektrijaama juhataja
Tel.071 66 202
Mob. 056 663003

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992