Iseteenindus

Eesti Energia renoveerib Kesk-Eesti strateegilise Paide sõlmalajaama

17.10.2003

Tööde käigus vahetatakse välja vanad suruõhuseadmed, korrastatakse täielikult alajaama kõrgepinge - ja keskpingejaotlad, lisaks paigaldatakse täiesti uus õlikogumise-ja eraldussüsteem ning kondensaatorpatarei.

Eesti Energia Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul vähenevad uue alajaama käikulaskmisega eelkõige keskkonnariskid, mida põhjustavad vanad tehnoloogiad ja seadmed. "Näiteks on alajaama seadmetes kasutusel ligi 500t õli, mille keskkonnaohutuks kasutuseks tuleb ehitada tänapäeva nõuetele vastavad süsteemid,“ ütles Henn Jõe.

Paide alajaama renoveerimisega paraneb ülioluliselt Kesk-Eesti toitekindlus ning samas väheneb hooldustööde maht. Paide alajaamaga on suurel määral seotud kõik Kesk-Eesti elektritarbijad.

Uus alajaam pingestatakse hiljemalt 15. oktoobril 2004 ning lõplikult antakse Eesti Energiale üle hiljemalt 15. detsembril 2004.


Lisainformatsioon:
Arles Taal
EE Põhivõrgu Arendusosakonna projektijuht
Tel. 071 51229
Mob. 050 59 281

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992