Iseteenindus

Eesti Energia majandusaasta aruanne pälvis Raamatupidamise Lipulaeva tiitli

10.10.2003

Raamatupidamise Lipulaeva valimise eesmärgiks on tunnustada neid ettevõtteid ja organisatsioone, kelle raamatupidamise aastaaruanded ja majandusaasta aruanded tervikuna on informatiivsed, lugejasõbralikud ja vastavad hea raamatupidamistava nõuetele.

“Praktika on näidanud, et ettevõtte aastaraamat peegeldab ettevõtte sisemist kultuuri ning viitab organisatsiooni raamatupidamise läbipaistvusele. Korras raamatupidamine, mille visiitkaardiks on korrektne, hästi koostatud majandusaasta aruanne, suurendab ettevõtte usaldusväärsust,” ütles Ago Vilu, Raamatupidamise toimkonna esimees.

RT poolt algatatud konkurss kuulutati välja käesoleva aasta augustis ja toimus kahes etapis. Arvestamaks ettevõtete ja organisatsioonide eripäradega hinnati osalejaid neljas grupis: börsiettevõtted, finantsinstitutsioonid, mitte-finantsasutused (tööstus-, kaubandus-, teenindus- jms. ettevõtted), avaliku sektori organisatsioonid.

Eesti Energia majandusaasta aruanne valiti välja 16 Eesti ettevõtte hulgast, kes kauplevad börsil nii võlakirjade kui aktsiatega. Eesti Energia loeti börsiettevõtete hulka kuuluvaks, kuna tema võlakirjad on noteeritud Luxemburgi börsil.

Eesti Energia finantsdirektori Sandor Liive sõnul on Lipulaeva tiitli võitmine suur tunnustus. ”Oleme selge ja läbipaistva finantsaruandluse saavutamiseks tööd teinud ja pingutanud. Eesti Energia raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele, arvestuspõhimõtted ja avalikustatud informatsioon on kooskõlas ka Eesti hea raamatupidamistavaga,” iseloomustas tiitlivõitu Sandor Liive.

Rahvusvaheline reitinguagentuur Standard & Poor’s andis 2002. aastal Eesti Energiale pikaajalise krediidireitingu A-, mis on kõrgeim Kesk- ja Ida-Euroopa energiafirmade hulgas.

Raamatupidamise Lipulaeva konkurss sai alguse 2000.aastal, esimesel aastal võitis esimeseRaamatupidamise Lipulaeva tiitli Saku Õlletehas. Kahel järgneval aastal kuulus Lipulaeva tiitel Hansapangale.

Sarnaselt Eestile valitakse paljudes riikides oma “Raamatupidamise lipulaeva”. Majandusaasta aruandeid hinnatakse peaaegu kõikides Euroopa riikides, USA-s, Kanadas ning ka mitmetes Aasia riikides.


Lisainformatsioon:

Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel. 050 17 628

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992