Iseteenindus

Täna algas Saarte MV ja Eesti Energia kriisiõppus – Saaremaa elektrita

06.10.2003

"Kriisitreeningu läbiviimine lepiti kokku juba käesoleva aasta kevadel, mil toimus Saarte MV ja Eesti Energia vaheline koostöökohtumine," ütles Eesti Energia tehnikadirektor Lembit Vali. Tema sõnul on kriisitreeningusse kaastatud Saaremaa Päästeteenistus, Saarte Politseiprefektuur, - kiirabi ja teised Saarte jõu- ja abistruktuurid.

"Kriisiõppuse peaeesmärgiks on treenida valmisolekut sarnasteks olukordadeks reaalajas - harjutada käitumist kriisiolukorras, selle koordineerimist, olukorra kontrollimist ning normaalsete elufunktsioonide taastamist kriisipiirkonnas parimal võimalikul viisil", ütles Lembit Vali.

Ulatusliku elektrikatkestuse algpõhjuseks on Muhu saart tabanud tugev sügistorm koos trombidega, mis tekitas olulisi purustusi kogu Saaremaal, kannatada on saanud elumajad. Elektrikatkestus sai alguse murdunud puu langeminest 110 kV elektriülekandeliinile Muhu saarel ning masti murdumine natuke enne Muhu alajaama. Koht on soine ja juurdepääsutee rajamiseks tehnika jaoks on vajalik kohaliku omavalitsuse abi. Alarmeeritkse jõu-ja abistruktuurid, purustusi asuvad likvideerima Eesti Energia ja partnerite rikkemeeskonnad. Torm kestab ja üksteise järel lülituvad välja liinid, kuni jääb toiteta Lihula alajaam. Proovitakse ära saarte sideressursid ning kaugside võimalused reservtoitel objektidega.

Kriisiõppuse käigus simuleeriti kriisile eelnevat olukorda kuni reaalajani varahommikul. Alates kella 6.27 kuni õhtuni tegutsevad koha peal Eesti Energia EOK liikmed, samuti harjutavad kriisiolukorras toimimist oma pädevuse piirides taolise olukorraga seotud töötajad Tallinnas, Lääne-Eestis ja saartel. Mängitakse läbi liinide rikked, nende kõrvaldamine, omavaheline infovahetus, avalikkuse teavitamine, kontrollitakse aegu, jälgitakse, et protsess oleks pidev. Hetkel tegeleb "purunenud" masti asemel uue paigaldamisega Siemens Elektroservice meeskond.

Õppuse lõpuks saab rikete jada põhjustanud kõrgepingeliin edukalt pingestatatud ning Saaremaa elektri tagasi.

Lisainformatsioon:

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992

Mait Allika
Eesti Energia Põhivõrgu võrgu käiduosakonna juhataja
Tel. 071 51 368
Mob. 050 24 916