Iseteenindus

Eesti Energia Grupi I kvartali puhaskasum oli 56 mln krooni

18.08.2003

Eesti Energia finantsdirektori Sandor Liive sõnul andis põhilise osa netokäibe kasvust elektrimüügi kasv. “Käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis müüs Eesti Energia Eestis 1232 GWh elektrienergiat. See on 23% enam kui möödunud aastal samal ajal,” kommenteeris Liive. Müügikasvu peamiste põhjustena nimetas Liive Eesti jätkuvat majanduskasvu ja tavapärasest külmemaid ilmu aprillis ning mais.

Elektrienergia eksport suurenes esimeses kvartalis üle kahe korra, 184 GWh-lt 382 GWh-ni. Ekspordi kasv toimus peamisel Venemaa ekspordi arvel, sest möödunud aasta esimeses kvartalis Venemaale eksporti ei toimunud. Elektri eksport Lätti kasvas 19%. Lisaks elektri müügile kasvas möödunud aastaga võrreldes ka soojuse müük ja ASi Energoremont toodetud energeetikaseadmete müük.

Puhaskasumi kasv ja efektiivne käibekapitali juhtimine tagasid esimese kvartali äritegevuse rahavooks 610 mln kr. Möödunud aasta sama perioodi äritegevuse rahavoog oli 289 mln kr.

Eesti Energia investeeringud olid esimeses kvartalis 812 mln kr. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga kasvasid investeeringud 108 mln kr võrra. Peamine osa investeeringutest, 508 mln krooni, on jätkuvalt suunatud kahe energiaploki renoveerimisse Narva Elektrijaamades.

Eesti Energia majandusaasta kestab 1. aprillist 31. märtsini.


Lisainformatsioon:
Sandor Liive
Eesti Energia finantsdirektor
Tel 071 52 220

Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel 071 52255
Mob 052 92992