Iseteenindus

Eesti Energia alustab Harku-Kiisa 330kV õhuliini ehitamisega

07.08.2003

Õhuliini valmimine suurendab tunduvalt Tallinn-Harju piirkonna elektriga varustamise töökindlust. Üleminekuga 220 kV pingelt 330 kV pingele väheneb 220 kV pingeklass Tallinna piirkonnas ja elektrienergia kaod muutuvad oluliselt väiksemaks.

Eesti Energia Põhivõrgu direktori Henn Jõe sõnul on ehitustööde peamine eesmärk liinide töökindluse parandamine ja varustuskindluse tõstmine tarbijatele. “Tahame olemasolevate seadmete ressursi maksimaalselt ära kasutada ning optimaalse lahenduse leidmisel pidasime silmas ka investeeringu majanduslikku tasuvust,” ütles Jõe.

Harku alajaam hakkab elektriga varustama ligi poolt Tallinna linna ja osa Harjumaast. Lisaks on planeeritud aastast 2008 Harku 330 kV alajaamast Narva suunas kulgev uus 330 kV õhuliin. See liin on kogu Kesk- ja Lääne-Eesti tarbijate elektrivarustuskindlusele hädavajalik kuna selleks ajaks hakkab ammenduma Tallinn-Narva suunaline elektri läbilaskevõime. Uusliin tuleb vana 220 kV õhuliini trassile mis on selleks ajaks ca. 50 a. vana. Harku alajaamaga seotud investeeringud on üks osa Põhivõrgu pikaajalisest arengukavast.

Harku alajaama ehitus on eelduseks, et renoveerida amortiseerunud Veskimetsa 220 kV alajaam. Veskimetsa 220 kV alajaam on olnud töös 1961 aastast ning renoveerimine on planeeritud aastal 2005 pärast seda, kui Harku alajaam on valmis. Pärast renoveerimist jääb Veskimetsa 110 kV sõlmalajaamaks. Tööde käigus ehitatakse Kiisa alajaamas Harku-Kiisa 330 kV liinilahtrid ja demonteeritakse Veskimetsa 220 kV jaotusseade.

Harku-Kiisa 330 kV õhuliin ühendab Harku alajaama 330 kV võrguga. Õhuliini pingestamise tähtaeg on september 2004.

Eesti Energia investeerib käesoleval majandusaastal oma võrkude uuendamisse ligikaudu miljard krooni. Eesti Energia Grupi investeeringud ulatuvad majandusaasta jooksul kuni 3,8 miljardi kroonini.


Lisainformatsioon:

VladimirAntson
Eesti Energia Põhivõrgu arendusosakonna projektijuht
Tel. 071 51 308
Mob. 050 84 721


Riina Vändre
Eesti Energia pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992