Iseteenindus

Eesti Energia Grupi 2002/2003 majandusaasta esialgsed auditeerimata majandustulemused

01.05.2003

Eesti Energia Grupi (edaspidi EE) jaoks kulges 2002/2003 majandusaasta oodatust paremini. Selle olulisemateks põhjuseks olid tunduvalt suurem eksport (eksporditulude kasv oli 154 mln kr ehk 53%), kodumaise elektrimüügi kasv tulenevalt Eesti majanduskasvust ja külmast talvest (kütteperioodi oktoober–aprill keskmine temperatuur oli ca 2,5 C madalam kui viimase 10 aasta keskmine) ning äritegevuse kulude kontrolli all hoidmine vaatamata tootmismahu suurenemisele.

2002/2003 majandusaastal moodustasid EE äritulud 5779 mln kr, kasvades aastaga 678 mln kr võrra ehk 13%. Ettevõtte kulud olid 4928 mln kr, kasvades aastaga ainult 4,8 mln kr võrra ehk 0,1%. EE lõpetas majandusaasta 851 mln kr suuruse ärikasumiga, auditeerimata puhaskasum oli 623 mln krooni, ärikasum enne kulumit (EBITDA) 2080 mln kr.

EE investeeringute maht oli 2002/2003 majandusaastal 3726 mln kr, mis on 1881 mln kr (102%) võrra suurem kui eelmisel majandusaastal. Kõige rohkem investeerisEE energia tootmisesse – kokku 2356 mln krooni, kusjuures suurimaks investeerimisprojektiks energiatootmise osas oli Narva Elektrijaamade kahe energiaploki renoveerimine kokku 2119 mln krooniga. Põlevkivi tootmisesse investeeriti 326 mln krooni, elektrienergia ülekandesse 260 mln krooni ja elektrienergia jaotamisse 742 mln krooni.

Eesti Energia Grupi bilansimaht oli 31.03.2003 seisuga 18 551 mln krooni, põhivara suurus 15 970 mln krooni. EE põhivara tootlus oli 2002/2003 majandusaastal 3,9%.

EE auditeeritud majandustulemused koos põhjalikumate selgituste ja kommentaaridega avaldame juuni lõpus.


Erki Peegel
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel 071 52320

Täiendav info:
Sandor Liive
Eesti Energia juhatuse liige, finantsdirektor
Tel 071 52220