Iseteenindus

Tormi tõttu rivist väljas veel 102 alajaama üle Eesti

13.03.2003

Pärnu-Viljandi piirkonnas on toiteta 11 alajaama, Ida-Virumaal 13 ja Lääne-Virumaal 3. Saarte ja Raplamaa tarbijad said enne lõunat elektritoite tagasi.

Tartumaal oli ennelõunal väljas 49 trafoalajaama, milledest hetkel on toiteta veel 27 alajaama.

Kõige enam said öise tuule ja tugeva lumesaju tõttu kannatada elektriliinid Lõuna-Eestis ja eriti Kagu-Eesti piirkonnas - hommikul rivist väljas olnud 114 alajaamast on pingestamisel veel 38, nendest Võrumaal 29, Põlvamaal 2 ja Valgamaal 9.

Pingestamistööd käivad Lõuna-Eestis eriti rasketes tingimustest, kuna öösel maha sadanud lumekate on paks, lumi on märg ja raske. Teede läbitavus on kohati võimatu, liinidele pääseb paiguti ligi ainult jalgsi, vigade lokaliseerimine võtab seetõttu tavapärasest enam aega. Lisaks lumeraskusest liinidele langenud puuokstele, tuleb taastamistööde käigus eemaldada ka puid.

Kõik Eesti Energia ja partnerite remondibrigaadid tegelevad rikete lokaliseerimise ja alajaamade taaspingestamisega. Tormi tõttu kannatavad enim maapiirkonnad ja ääre-alad, kus elektri toovad majapidamisteni ilmastikule tundlikud paljasjuhtmeted.

Öösel elekriliine laastanud tuul on kohati vaibumas. Ilm Eestis on siiski kevadiselt heitlik ning paiguti võib juba toite saanud piirkonnas järgmine elektriliin äkilise tuulepuhangu tõttu rivist välja langeda.


Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992

Andmed elektrikatkestuste kohta kella 14.30 seisuga.