Iseteenindus

Lasnamäe alajaaama klientide elektritoide täielikult taastatud

27.02.2003

Parandustööd algasid põlengujärgsel keskööl ja vältasid eile hilisõhtuni. Esimesel ööl segas parandustöid tulekahjust tekkinud kuumus ja tahm, siiski suudeti osa elektrita jäänud ettevõtteid üle viia teiste alajaamade toitele.

Eilse päeva jooksul paigaldati toite taastamiseks kaablikanalitesse 1,5 km 240 ruutmillimeetrilise ristlõikega kõrgepingekaablit. Ühendamaks kaableid lülitusseadmetega, valmistati 17 kaabliotsa- ja 11 jätkumuhvi.

Mahapõlenud 6 kV jaotusseadme tarbijad ühendati vana jaotla reservis olevate lülitusseadmetega ning töökindluse tõstmiseks ehitati jaotlale uus toiteliin otse trafolt. Pingestamiseelsed seadistustööd vältasid kuni hilisõhtuni, mil pingestati viimased elektrita jäänud objektid.

Ulatusliku põlengu põhjustanud rikke täpne põhjus on alles väljaselgitamisel. Eesti Energia prioriteediks elektrikatkestuste puhul on alati elektritoite taastamine.

Eesti Energia kõrgepingeseadmed on kindlustatud. Eesti Energia investeerib oma vananenud elektrivõrkude uuendamisse ligikaudu miljard krooni aastas. Elektrivõrkude keskmine vanus on ca 27 aastat.

Eesti Energia vabandab veelkord põhjustatud ebamugavuste pärast ja tänab kliente kannatliku ja mõistva suhtumise eest.


Riina Vändre
EE pressiesindaja
Tel. 071 52 255
Mob. 052 92 992