Iseteenindus

Sotsiaalelektri saajate nimekirjad täpsustuvad

28.11.2001

Eesti Energia käivitas sotsiaalelektri programmi leevendamaks elektrihinna tõusu mõju sotsiaalselt tundlikele elanike rühmadele.

Sotsiaalelektri töögruppi kuuluvad Sotsiaalministeeriumi, Eesti Omavalitsusliitude, Eesti Linnade Liidu, Riigi Tarbijakaitseameti, Eesti Tarbijakaitseliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Energia spetsialistid.

Kohtumise eesmärgiks on sotsiaalelektri saajate sihtgruppide täpsustamine. Erinevate ametite registrite põhjal analüüsitakse, kas sihtgruppe tuleb sotsiaalprogrammi lisada või sealt vähemaks võtta. Tööturuameti seisukoha järgi võiksid sihtgruppide nimekirjast välja langeda need töötud, keda pole toimetulekutoetuse saajate hulgas.

Sotsiaalprogrammiga koostööks on valmis Sotsiaalkindlustusamet ning tõenäoliselt ka enamus kohalikke sotsiaalameteid. Kuna nimekirjade edastamisel on tegu isikuandmete korraldamisega, tuleb enne vastavate ametite registrite kasutamist Eesti Energial saada luba Andmekaitse Inspektsioonilt.


Margit Mikk-Sokk

Eesti Energia Teeninduse pressiesindaja
64 00 642