Iseteenindus

Eesti Energia Õlitööstus tootis taaskord rekordkoguse vedelkütuseid

22.04.2010
Eesti Energia tütarettevõte Eesti Energia Õlitööstus tootis 2009/2010. majandusaastal põlevkivist 1,14 miljonit barrelit ehk 178 tuhat tonni vedelkütuseid, mis on tehase ajaloo suurim aastane tootmismaht. Võrreldes eelmise majandusaastaga kasvatas Eesti Energia Õlitööstus tootmismahtu 12 protsenti. „On hea meel tõdeda, et äsjalõppenud majandusaastal saavutasime järjekordse verstaposti toodangu mahu kasvatamisel ja tehase efektiivsuse tõstmisel. Liigume sihikindlalt tehase maksimaalse tootmismahtu saavutamise suunas" kommenteeris majandusaasta tulemust Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond. Märgatav põlevkiviõli tootmismahtude ja müügitulude kasv on kaasa aidanud ka kontserni majandustulemustele. „Oleme olnud põlevkiviõli müümisel edukad ning see tõestab, et põlevkivivedelkütuste turg on perspektiivne ja kasumlik äri“, rääkis edust kütusetootmises Eesti Energia juhatuse liige ning kütuste valdkonna juht Harri Mikk. Tänane põlevkiviõli on võrreldav toode maailmas laialdaselt kasutusel oleva raske kütteõliga, kuid põlevkiviõli eelis on selle head viskoossusnäitajad ja suhteliselt madal väävlisisaldus. Põlevkivist saadud vedelkütuseid on võimalik edasi rikastada ja toota nendest diiselkütust või kerget kütteõli. Eesti Energia Õlitööstuses toodetud vedelkütuseid kasutatakse praegu peamiselt katlamajades ja väikestes elektrijaamades sooja ja elektri tootmiseks, põllumajaduses, teedeehituse ning komponendina laevakütustes. Umbes 50 protsenti Eesti Energia Õlitööstuse toodangust läheb ekspordiks, ülejäänu leiab kasutatamist kohalike lõpptarbijate poolt. Eesti Energias töötab maailmas ainuke tahke soojuskandjaga Enefit-tehnoloogial põhinev tööstuslik ja toimiv tootmiskompleks, mis võimaldab edukalt kasutada peenpõlevkivi vedelkütuste tootmiseks. Eesti Energia Õlitööstusel on sellel alal unikaalne mitmekümneaastane tootmiskogemus. Ettevõttes töödeldakse aastas ümber 1,5 miljonit tonni põlevkivi ja toodetakse erinevaid vedelkütuste fraktsioone ning kõrge kalorsusega uttegaasi, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks. Tehnoloogia võimaldab lisaks töödelda ka kasutatud rehve ning orgaanilisi nafta- ja õlijäätmeid. Lisaks olemasolevale õlitehasele on Eesti Energia laiendamas oma kütusetööstust uue Enefit-280 õlitehasega, mille ehitus algas aastal 2009. Uus tehas kasutab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega Enefit-tehnoloogiat, mis on välja arendatud Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirma Outotec koostöös. Uue õlitehase ehitus on Eesti Energia poolne oluline samm kõrgekvaliteediliste vedelkütuste tootmise tööstuse loomisel Eestisse. Aastaks 2016 plaanib Eesti Energia välja arendada põlevkivi vedelkütuste tootmiskompleksi, kus toodetud vedelkütused oleksid kvaliteetsemad kui täna toodetav põlevkiviõli ning neid saaks tänaste kütusenormide kohaselt kasutada mootorikütusena. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
www.energia.ee/press