Iseteenindus

Ilmastikuolud võivad põhjustada elektriliinide purunemist

07.01.2010
Lähipäevil võib ilmastikuolude tõttu suureneda elektrikatkestuste arv. Eesti Energia Jaotusvõrk palub inimestel katkenud või madalale vajunud õhuliini juhtmetele mitte läheneda ning anda nendest teada rikketelefonil 1343. Tulenevalt eelnevatel nädalatel sadanud suurtest lumekogustest ja tekkinud jäitest on suurenenud elektriõhuliinide katkemise oht. Õhuliinid katkevad juhtmetele kinnitunud lume ja jäite raskuse tagajärjel. Samuti on hakanud suure lume raskuse tagajärjel liinile murduma puid ja puude oksi. Ilmade soojenedes oht suureneb. Hetkel on suurem liinide katkemise oht saartel ja rannikualadel aga ka tiheasustusega aladel, kus õhuliinide trassid kitsamad. Maha kukkunud või madalale vajunud elektriliinidele ei tohi läheneda ega puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Katkenud elektriliinidest või liinidele vajunud puudest ja puude okstest ning madalale vajunud juhtmetest palume teavitada koheselt Eesti Energia rikketelefoni 1343. Maia Burlaka
Eesti Energia
Jaeäri kommunikatsioonijuht
Tel: 5225400
E-post: [email protected]