Iseteenindus

Narva Elektrijaamad annavad välja hankedokumendid uue elektrijaama ehitamiseks Narva

19.11.2009
Uue elektrijaama projekteerimise ja ehituse riigihanke käigus annab Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS kolmele kvalifitseeritud taotlejale välja pakkumuse tegemiseks vajalikud hankedokumendid. 2009. aasta juulis välja kuulutatud riigihanke eesmärgiks on rajada Eesti elektrijaama kõrval asuvale territooriumile uus autonoomne põlevkiviküttel töötav elektrijaam, mille koosseisu kuulub kuni kaks 300 MW võimsusega energiaplokki. Uued plokid hakkavad tööle tsirkuleerival keevkihttehnoloogial. "Meie jaoks on tegemist väga olulise investeeringuga, mis tagab ettevõttele jätkusuutlikkuse, elavdab Ida-Virumaa majandust ja loob siin inimestele töökohti," sõnas Narva Elektrijaamade juht Ilmar Petersen. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 2010. aasta aprill ning hanke võitjaga plaanitakse leping sõlmida aasta pärast. Esimese energiaploki valmimistähtaeg on 2015. Ettevõte jätab endale hankes võimaluse teise ploki rajamisest ära öelda. Investeeringu maht kahe uue ploki puhul on hinnanguliselt 15 miljardit krooni. Riigihanke käigus esitati Narva Elektrijaamadele kolm hankemenetluses osalemise taotlust ning kõik taotlejad vastasid kvalifitseerimistingimustele. Ühe ühistaotluse esitasid SNC Lavalin Polska Sp. z.o.o. ja SNC-Lavalin Inc. (Kanada) ning teise Alstom Estonia AS, Alstom Power Sp. z.o.o. (Poola) ja Alstom Power Systems SA (Prantsusmaa). Kolmas taotlus tuli Hispaania firmalt Iberdrola Ingenieria y Construccion.