Iseteenindus

Balti elektrijaama 11. energiaplokk käivitatakse kavandatust varem

29.07.2009
Praegusel ajal on Balti elektrijaama 11. energiaplokil käimas käivitustööd. 29.-30. juulil plaanitakse 11. energiaplokk võrku lülitada. Suvekuudeks ajutiselt seisatud elektrijaam käivitatakse varasemalt plaanitust kolm nädalat varem, et tagada vajalik võimsus Eesti elektrijaamas toimuvate hooldustööde ajal.

Esialgu eeldati, et energiaplokid viiakse käidust välja 15. augustini. Energiaploki kavandatust varasema käivituse tingisid Eesti elektrijaamas alanud hooldustööd, mille käigus suletakse selitatud vee tagasivoolukanal nr 2 puhastustööde tegemiseks. Osa Eesti elektrijaama koormusest tagab sellel ajal Balti elektrijaama 11. energiaplokk.

Energiaploki käidust väljasoleku ajal oli osaliselt tasustataval puhkusel 124 Balti elektrijaama töötajat, kes on praeguseks tööle naasnud.

Seoses Balti elektrijaama varajasema käivitumisega alustatakse 15. augusti asemel juba 5. augustist  põlevkivi tootmist ka Eesti Energia Kaevandused ASi Aidu karjääris. Balti elektrijaam ostab Aidu karjääri põlevkivi igal kuul keskmiselt 150-160 tuhat tonni, mis moodustab Aidu karjääri kuutoodangust suurema osa. 1. augusti õhtul alustatakse elektrijaamale põlevkivi tarnet Aidu karjääri ladudest, 5. augustist käivitub karjääris taas tootmisprotsess ning Aidu 252-st osaliselt tasustataval puhkusel viibivast töötajast naasevad 175. Ülejäänud töötajad naasevad järkjärgult puhkuste lõppedes.


Lisainformatsioon:
Karina Kond
kommunikatsioonijuht
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
tel. 71 66 130, 56 366 130
e-post: [email protected]