Iseteenindus

Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS kuulutas välja hanke kuni kahe energiaploki projekteerimiseks ja ehitamiseks

02.07.2009
Eesti Elektrijaama vabale territooriumile rajatakse uus autonoomne põlevkiviküttel töötav soojuselektrijaam kuni kahe energiaplokiga. Ühe energiaploki võimsus on 300 MW voi 400 MW. ”Energiamajanduse riiklik arengukava näeb ette, et ka lähitulevikus annavad põhilise elektritoodangu põlevkivil töötavad elektrijaamad. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS eesmärk on olla jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline elektrienergia tootja. See eeldab keskkonnasäästlikuma tehnoloogia rakendamist. Uued plokid põletavad põlevkivi tsirkuleerivas keevkihis, mis on oluliselt keskkonnasõbralikum kui vanades plokkides kasutatav tolmpõletustehnoloogia,” sõnas Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS juht Ilmar Petersen. Riigihange on korraldatud hankelepingu sõlmimiseks ”võtmed kätte” põhimõttel, mis hõlmaks kompleksse elektrijaama käiduks vajalike põhi- ja abiseadmete ning üldsüsteemide projekteerimis-, tarnimis-, ehitus- ja käivitustöid ning dokumentatsiooni koostamist. ”Praegu me korraldame võimalike pakkujate kvalifitseerimise. Ehituslepingu sõlmimine toimub aasta pärast ning siis tehakse ka lõplik investeerimisotsus. Investeeringut on plaanis finantseerida nii oma- kui võõrkapitalist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga oleme arutanud võimalikku riigipoolset toetust,” täpsustas Ilmar Petersen. ”Elektrienergia tootmist mõjutavad erinevad tegurid nagu elektrituru areng, CO2 kvoodimajanduse poliitika, elektrienergia hind, elektrijaama vanade plokkide kasutamisvõimalused. Sellest tulenevalt jätame endale võimaluse teise ploki ehitamise üle otsustada aastal 2011,” lisas Petersen. Hankele saab kvalifitseerimistaotlusi esitada 17. septembrini 2009. Elektrijaam peab valmis saama aastal 2015. Lisainformatsioon: Karina Kond
kommunikatsioonijuht
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
tel. 71 66 130, 56 366 130
[email protected]