Iseteenindus

Eesti Energia ootab järelkasvu

26.06.2009
Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikool teevad koostööd, et  tagada Eesti energeetikale spetsialistide ja juhtide järelkasv. Eesmärgiks on tõsta energeetikahariduse populaarsust. „Paljud Eesti ettevõtted tunnevad puudust kvalifitseeritud energeetikaspetsialistidest ja sealhulgas ka soojusenergeetika inseneridest, kelle töövaldkond on kaasaegses energeetikas äärmiselt lai ja tähtis“, sõnas Eesti Energia värbamise ja järelkasvu juht Kristel Laud. „Viimase kümne aastaga on haridussektoris tekkinud oluline nihe humanitaar- ja ärivaldkonna erialade poole, soojusenergeetika erialasse sisseastujate arv on aastaid olnud alla riikliku tellimuse”, selgitas Laud. Tekkis olukord kus perspektiivsel ja dünaamiliselt areneval valdkonnal võib tulevikus tekkida spetsialistide puudus.  Soojusenergeetika on üks keskseid erialasid energeetikas, mis annab laiad teadmised nii elektri kui soojuse tootmise ja kasutamise kohta. „Soojusenergeetika eriala lõpetanuid ootavad stabiilsed ja hästi tasustatud töökohad Eesti energeetikasektoris“, kinnitas Laud. Lisaks energeetikale on selle ala spetsialistid väga nõutud paljudes ettevõtetes üle Eesti, mille töövaldkond on soojusega seotud. Samuti on soojusenergeetika bakalaureusehariduse baasilt võimalik jätkata 2011.a TTÜ-s avatavas tuumaelektrijaamade magistriõppes. Eriala madalseisust välja toomiseks ja nõutud soojusenergeetika spetsialistide järelkasvu kindlustamiseks tuldi Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööna välja tegevuskavaga soojusenergeetika populariseerimiseks. Õppe kaasajastamiseks ja mitmekesistamiseks viidi läbi õppekava analüüs ja loodi praktikakohad. Lisaks valmisid Eesti Energia ja TTÜ koostöös eriala tutvustavad voldikud ja veebileht, osaleti messidel. Eesti Energia toetab eriala stipendiumitega nii magistrantidele kui doktorantidele (vastavalt 25 000 ja 40 000 aastas). Soojusenergeetika eriala saab õppida Tallinna Tehnikaülikoolis. Eriala on tähtsustatud riigi poolt, sellel on kokku 38 riigieelarvelist kohta, sh 25 eestikeelset kohta Tallinnas ja 13 venekeelset esimese õppeaastaga TTÜ Virumaa Kolledžis. Alates sellest nädalast ootab TTÜ sisseastujate avaldusi soojusenergeetika bakalaureuseõppesse. Täpsemat infot soojusenergeetika eriala kohta on võimalik saada seda tutvustavalt kodulehelt www.ttu.ee/soojus/sisseastujale, mis on valminud Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööna.
Lisainformatsioon: Kristel Laud
Eesti Energia värbamise ja järelkasvu juht
Tel: 71 52 289
E-post: [email protected] professor Andres Siirde
TTÜ soojusjõuseadmete õppetooli juhataja
Tel: 6203638
E-post: [email protected] Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
http://www.energia.ee/press