Iseteenindus

Eesti Energia võtab kasutusele uue võrguhaldustarkvara

02.06.2009
Alates tänasest, 1. juunist võetakse Eesti Energia Jaotusvõrgus kasutusele uus võrguhaldustarkvara, mille abil hakatakse juhtima elektrivõrkude haldamisega seotud tegevusi. Uue võrguhaldustarkvara abil hakkab Eesti Energia Jaotusvõrk jälgima ja hindama elektrivõrkude tehnilist seisukorda ja  planeerima hooldustöid. Samuti aitab tarkvara tööde tellimisel ja vastuvõtmisel ning personali õiguste haldamisel. „Tänaseni oli Eesti Energia Jaotusvõrgus kasutusel üle 100 erineva andmebaasi, mis ei olnud omavahel seotud. See raskendas oluliselt meie tööd elektrivõrkude haldamisel“, sõnas Eesti Energia Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere. „Uus võrguhaldustarkvara hakkab sisaldama tervikpilti jaotusvõrgu tehnilisest infost ja selle tulemusena kiireneb oluliselt rikete avastamine ja nende likvideerimine, paraneb ettevõtte erinevate üksuste koostöö ja lõppkokkuvõttes ka elektrivarustuse kindlus igale Eesti Energia kliendile“, selgitas Mere projekti olulisust. Uue tarkvaralise lahendusega saavad kirjeldatud kõik elektrivõrgu seadmed koos sinna juurde kuuluvate parameetritega. Projekti lõppeesmärgiks on terviklik ja operatiivne informatsioon Eesti elektrivõrkudest, mis on kasutatav analüüsiks ja on aluseks õigete juhtimisotsuste tegemisel. Samuti tagab tarkvara täpsema põhivara arvestuse. Ettevalmistusi uue võrguhaldustarkvara kasutuselevõtmiseks alustas Eesti Energia 2004. aastal. 2006. aastal kuulutati tarkvara soetamiseks hange. Varahalduse tarkvara on hangitud firmalt Ventyx. Uus võrguhaldustarkvara hakkab hetkel kasutama enam kui 200 kasutajat oma igapäevases töös. Projekt jätkub operatiivjuhtimise, mõõteteenuste, võrguehituse ja dokumendihaldusega seotud protsesside juurutamisega.