Iseteenindus

Eesti Energia ühendab oma tütarettevõtted ühise nime alla

05.05.2009
Alates 8. maist koondab Eesti Energia eri nimede ja logodega tütarettevõtted ühtse Eesti Energia nime alla. Kontsern hakkab kasutama äristrateegiale vastavat ühtset visuaalset identiteeti ja välisturgude kaubamärki.

“Eesti Energia unikaalsus ja tugevus peitub terviklikus väärtusahelas, mis luuakse kõikide Eesti Energia kontserni ettevõtete koostöös,” rääkis Eesti Energia muutusest kontserni juhatuse esimees Sandor Liive.  Koos võetuna on kõigi Eesti Energia tütarettevõtete väärtus suurem kui igal eraldiseisvana. “Ühe Eesti Energiana muutub kontserni tegevus klientidele ja koostööpartneritele arusaadavamaks, paraneb ettevõtete vaheline koostöö ja lihtsustub ettevõtete tegevus eri turgudel,” rõhutas Liive.

Viimasel paaril aastal on Eesti Energia oluliselt muutnud oma senist tegutsemise ulatust ja praeguseks on elektrifirmast saanud tervikliku väärtusahelaga üks energialahenduste partner, mis tegutseb nii Eestis kui ka rahvusvahelistel turgudel. “Eesti Energia haldab tervikahelat põlevkivi kaevandamisest, erinevatest tootmisviisidest kuni elektri transportimise, müügi ja lisateenusteni,” rääkis Liive. Ta lisas, et põlevkivienergeetika on meie väärtusahela oluline alus. Sellel on Eesti Energia kontsernis suur tulevikupotentsiaal. “Lähiaastatel on põlevkivienergeetikasse plaanis mahukad investeeringud. Kinnitame oma kõrget motivatsiooni Eesti põlevkivitööstuse arendamisel ja tahame seda siduda kogu kontserniga,” ütles Liive.

Kontsern plaanib kaotada enamiku täna kasutusel olevatest ligi paarikümnest alambrändist ja logost ning võtta kasutusele Eesti Energia kaubamärgi. “Klientidele arusaadavuse ja igapäevaste kulude vähendamise seisukohalt on ühtse nime ja logo kasutamine kindlasti otstarbekam,” kinnitas Liive.

Koduturul jääb ettevõte kasutama Eesti Energia nime, koondades tütarettevõtted uue visuaaliga Eesti Energia kaubamärgi alla. Vastavalt taustauuringule kirjeldab see kõige täpsemalt Eesti Energia tegevust ja on parim nimi Eestis. Rahvusvaheliselt hakkab ettevõte kasutama sama visuaalse identiteediga brändi Enefit. Enefit on tegevusvaldkonnast tuletades: energy –benefit, fit for you needs. Ühtne visuaalne väljendus loob tugeva seose Eesti Energia rahvusvaheliste ja Eesti tegevuste vahel.

Energiamajanduse arengukavaga on riik võtnud suuniseks eraldada Põhivõrk Eesti Energiast 2010. aastal. Lähtuvalt sellest hakkab Põhivõrk Eesti elektrisüsteemi haldurina ja turutingimuste loojana kasutama Eesti Energiast eraldiseisvat visuaalset identiteeti ja ärinime.

Eesti Energia kontsern ja tütarettevõtted alustavad ühtse nime ja logo kasutamist Eesti Energia 70. juubelil, 8. mail.Helen Sabrak
Eesti Energia kommunikatsioonijuht
Tel: 71 52 255
Mob: 56 625 888
e-post: [email protected]