Iseteenindus

Eesti Energia ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit sõlmisid kokkuleppe

30.04.2009
Eesti Energia ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAL) kirjutasid alla kollektiivlepingu tingimuste muutmisele, mis tähendab töötajate soodustuste maksmise peatamist 11 kuuks.

Sõlmitud kokkuleppe kohaselt peatatakse kuni 31. märtsini 2010 puhkuselt tuleku ja jõulutoetuste maksmine Eesti Energias ja selle tütarettevõtetes OÜ Põhivõrk, OÜ Jaotusvõrk, OÜ Iru Elektrijaam, Eesti Energia Võrguehituse AS  ja Eesti Energia Elektritööde AS.

„Majanduskeskkonnas toimuvad muudatused ja elektrimüügi vähenemine sunnivad kontserni kokkuhoiule ning peame üle vaatama ka kehtivate kollektiivlepingute tingimused“, selgitas Eesti Energia personalidirektor Riina Varts sõlmitud kokkuleppe tagamaid. Vartsi sõnul olid seni kehtinud soodustuste kokkulepped sõlmitud majanduse häid aegu silmas pidades ning täna pole samadel tingimustel jätkamine võimalik. „Kehtivad kollektiivlepingud ei arvesta majanduslangusega, vaid pidevalt kasvavate tulude jagamisega“, lisas Varts.

Kokku kehtivad Eesti Energia kontsernis kuus kollektiivlepingut, mis sisaldavad erinevaid hüvede pakette. Kollektiivlepingute ühtlustamisel soovib kontsern kaotada senised suure kulu ja väikese motiveeriva mõjuga soodustused. „Tahame liikuda kollektiivlepingute ühtlustamise poole, sest soovime kohelda kõiki kontserni töötajaid sarnaselt ja õiglaselt“, ütles Varts. Läbirääkimised teiste kontserni ametiühingutega jätkuvad.

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit on üks kuuest Eesti Energia kontserni ametiühingust ning selle liikmeteks on umbes kolmandik Eesti Energia töötajaskonnast. Eesti Energia tegi kontserni ametiühingutele ettepaneku kaotada töötajatele mõeldud lisasoodustused ja maksta 25% majandusaasta jooksul loodud kontserni majanduslikust lisaväärtusest (EVA) tulemuspalkadena kontserni töötajatele. Kollektiivlepingute tingimuste uuendamisega loodab Eesti Energia hoida kokku ligi 100 miljonit krooni.