Iseteenindus

Eesti Põlevkivi suvine töögraafik tagab tarned klientidele

29.04.2009
Elektritarbimise languse tõttu lähevad käesoleva aasta suvekuudel Eesti Põlevkivi tootmisüksused üle vähendatud töögraafikule. Majandusoludest tingitud elektritarbimise languse ja tavapärase suvise madalama elektritarbimise tõttu töötavad Eesti Põlevkivi üksused käesoleval aastal vähendatud suvise graafiku alusel, kuid on valmis täitma klientide tellimusi. Tulenevalt Balti elektrijaama elektritootmise ajutisest peatamisest vahemikus 15. mai kuni 15. august elektrit, väheneb sel perioodil oluliselt nõudlus põlevkivi järele. Balti elektrijaam on Aidu karjääri peamine klient, ostes igal kuul keskmiselt 150-160 tuhat tonni põlevkivi, mis moodustab Aidu karjääri kuutoodangust 85%. Seetõttu võttis Eesti Põlevkivi vastu otsuse seisata põlevkivi tootmine Aidu karjääris ajavahemikus 18. mai kuni 14. august. Karjääri töötajad lähevad korralisele puhkusele ja osaliselt tasustatavale puhkusele. “Eesti Põlevkivi tootmisüksused on igal suvel töötanud vähendatud töögraafiku alusel. Erinevalt teistest tootmisüksustest töötab Viru kaevandus maikuus klientide vajadustest lähtuvalt täismahus,” rääkis Eesti Põlevkivi juhatuse esimees Ilmar Jõgi. Viru kaevanduse põlevkivi kõrgemast kvaliteedist lähtuvalt on selles tootmisüksuses õlikivi osa kaevandatud põlevkivi kogumahus kõige suurem. Lisaks Eesti Energia kontsernile on Eesti Põlevkivi kliendiks ka VKG. Ehkki ettevõtete vaheline leping ei sätesta igakuist tarnekogust, vaid aastase põlevkivi koguse, üritas Eesti Põlevkivi jõuda mõlemale poolele sobiva lahenduseni. “Eesti Põlevkivi on esitanud VKG-le alternatiivid Aidu karjääri toodangu vähenemise kompenseerimiseks, mis võimaldaksid VKG-l töötada täisvõimsusel, kuid 28. aprilli seisuga on VKG nendest ettepanekutest keeldunud,” sõnas Jõgi. Esimese ettepaneku tegi Eesti Põlevkivi VKG-le 27. veebruaril tükikivi kogumahu suurendamiseks selle kalorsuse vähendamise teel. See oleks eeldanud ümberkorraldusi Estonia kaevanduse rikastusvabrikus. Ettepanek lükati VKG poolt tagasi, viidates majanduslikule ebaotstarbekusele, mille tekitab õli väljatuleku vähenemine ja tootmisjääkide suurenemine. Samas oleks see tõenäoliselt välistanud õlivabriku ja elektrijaama seiskamise. Eesti Põlevkivi Aidu karjäärist tuleb vaid ligi 15-16% VKG-le vajalikust põlevkivi kogusest (s.o. ca 21 000 tonni kuus, 3 kuud teeb kokku ligi 63 000 tonni). Ülejäänud 85% põlevkivist tuleb Viru ja Estonia kaevandustest, mis jätkavad suvel tootmist. Kokku tarnitakse VKG-le võrreldes eelmise aasta suveperioodiga 23 tuhat tonni vähem õlikivi, mis on üldkogusega võrreldes marginaalne suurus. Lisaks Eesti Põlevkivile on VKG-l võimalus osta kivi Slantsõst, mida ta on ka varem ja sellel aastal teinud.