Iseteenindus

Narva Õlitehas tootis rekordmahus põlevkiviõli

09.04.2009
Eesti Energia tütarettevõte Narva Õlitehas tootis 2008/2009. majandusaastal üle miljoni barreli põlevkivivedelkütuseid.

„Lõppenud majandusaasta oli meie jaoks ajaloo edukaim“, ütles Narva Õlitehase juhatuse esimees Igor Kond. Narva Õlitehas on aastast aastasse suurendanud oma toodangut saavutades märtsis lõppenud majandusaastal 22 protsendilise tootmismahu kasvu ning tootes kokku 1,03 mln barrelit ehk 158,2 tuh tonni põlevkivivedelkütuseid.

„Sel aastal uuendasime mitmeid tehnoloogilisi sõlmi oma tehases, optimeerisime tootmist ning tegime tööprotsesse efektiivsemaks. See võimaldas meil esmakordselt ületada miljoni barreli põlevkiviõli tootmise piiri“, rääkis Kond ettevõtte edust vedelkütuste tootmisel.

Eesti Energias on kasutusel maailmas ainukordne tehnoloogia, mis võimaldab edukalt kasutada põlevkivi elektritootmise kõrval ka õlitootmiseks. Jõuline põlevkiviõli tootmismahtude ja müügitulude kasv on kaasa aidanud ka kontserni edukusele. „Viimaste aastate jooksul on Eesti Energia teeninud ühe tonni põlevkivi kohta oluliselt rohkem tulu õlitööstusest kui elektritööstusest“, rääkis kütuste valdkonna edust Eesti Energia juhatuse liige Harri Mikk. „Naftatoodete hinnad on möödunud aastal küll langenud, kuid Narva Õlitehas on riski maandamiseks sõlminud tulevikutehinguid, mis kaitsevad meid hinnalanguste eest“, selgitas Mikk Eesti Energia tütarettevõtte edu tagamaid.

Tänane põlevkiviõli on võrreldav toode maailmas laialdaselt kasutusel oleva masuudiga, kuid põlevkiviõli eelis on selle madalam väävlisisaldus. Põlevkivist toodetud vedelkütusest on võimalik edasi toota diislikütust või kerget kütteõli. Narva Õlitehases toodetud vedelkütuseid kasutatakse peamiselt katlamajades ja väikestes elektrijaamades sooja ja elektri tootmiseks ning komponendina laevakütuses. Umbes 40 protsenti Narva Õlitehase toodangust läheb ekspordiks, ülejäänu kasutatakse kohalike soojusenergia tootjate poolt.

Narva Õlitehasel on mitmekümneaastane kogemus ja maailmas unikaalne tehnoloogia põlevkivist vedelkütuste tootmiseks. Ettevõttes töödeldakse aastas ümber 1,3 miljoni tonni põlevkivi ja toodetakse erinevaid fraktsioone vedelkütu¬seid, kõrge kalorsusega põlevkivigaasi (kütteväärtus 43 MJ/Nm3) ja teebituumenit. Põ¬hi¬li¬se toorainena kasutatakse igas suuruses madala kalorsusega põlevkivi. Peale selle võimaldab kasutatav tehnoloogia töödelda kasutatud rehve ning or¬gaa¬nilisi nafta- ja õlijäätmeid, mida võib käsitleda kui alternatiivset toorainet.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee
www.energia.ee/press