Iseteenindus

Eesti Energia 2009. a. veebruarikuu tegevusnäitajad Eestis

26.03.2009
Majanduslangus mõjutab Eesti Energia kodumaist elektrimüüki ning sunnib kontserni kokkuhoiule. Eesti Energia müüs 2009. aasta veebruaris Eestis kokku 679 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat, mis on 2,9 protsenti vähem kui 2008. aasta veebruaris. Elektrimüügi langust pehmendas mullusega võrreldes 5,5 kraadi võrra madalam välistemperatuur. „Veebruaris mõjutas külm ilm meie elektrimüüki positiivselt, kuid ilmastiku mõju välja jättes oli müügimahtude langus oluliselt suurem“, ütles Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. „Eesti Energia hinnakirjad on Konkurentsiameti poolt koostatud eeldusega, et elektrimüük kasvab igas kuus 3 protsenti võrreldes eelmise aasta vastava kuuga. Reaalsus on aga sellest kaugel ning see sunnib meid rangele kokkuhoiule“, selgitas Kaasik hetkeolukorda. Majanduskeskkonnas toimuvad muudatused, tootmismahtude vähenemine ning üldine kokkuhoid avaldavad elektrimüügile negatiivset mõju ning see tähendab Eesti Energiale 2009/10. majandusaastal kulude vähendamise vajadust rohkem kui 500 miljoni krooni ulatuses.

2009. aasta veebruaris müüs Eesti Energia äriklientidele nii avatud kui suletud turul kokku 421 GWh elektrienergiat, mis on 5,2 protsendi võrra vähem kui mullu samal kuul. Eesti Energia müük koduklientidele langes veebruaris ühe protsendi võrra ning kokku müüdi 2009. aasta veebruaris eratarbijatele 176 GWh elektrit. Müük võrguettevõtjatele moodustas 82 GWh, tõustes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6 protsenti. Elektrimüügi mahu vähenemist põhjustas üldine majanduslangus, mille mõju kompenseeris veebruari külm ilm. Ilmastiku mõju kõrvale jättes langes elektrimüük Eestis umbes 10 protsenti.

Eesti Energia veebruarikuu keskmine elektrienergia müügihind kodumaisel turul ilma võrguteenusteta oli 503,5 krooni megavatt-tunni eest (kr/MWh). Sama perioodi keskmine baaselektrienergia hind Põhjamaade energiabörsi Nord Pool Soome piirkonnas oli 604,7 kr/MWh.

Eesti Energia soojusenergia müük 2009. aasta veebruaris oli kokku 240 GWh, mis on 8 GWh võrra rohkem kui 2008. aasta veebruaris. Soojusenergia müüki mõjutas positiivselt 5,5 kraadi võrra madalam välistemperatuur käesoleva aasta veebruaris. Negatiivselt on viimastel kuudel soojuse müüki mõjutanud uue Eesti Energiale mittekuuluva soojusenergia tootja lisandumine Tallinna soojusturule.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 715 1218
GSM: 5645 6600
[email protected]
www.energia.ee/press