Iseteenindus

Kokkuhoiu eesmärgil ühendatakse Iru elektrijaam Eesti Energiaga

19.03.2009
Püsikulude kokkuhoiu eesmärgil tuuakse alates 1. aprillist Iru elektrijaam Eesti Energia koosseisu. Senine tütarettevõte OÜ Iru Elektrijaam lõpetab sellega oma tegevuse ning annab kapitalirendi tingimustel enda kasutada olnud kinnistu üle Eesti Energiale.

„Iru elektrijaama toomisega Eesti Energia alla saavutame olulist püsikulude kokkuhoidu. Hinnanguliselt on meil võimalik aastas kokku hoidaüle miljoni krooni ning seda eelkõige administratiivkulude arvelt,“ sõnas Eesti Energia tootmise valdkonna juht Raine Pajo. „Lisaks oleme praeguseks ühendanud Iru tugiteenused peakontori vastavate tegevustega ja tänu sellele vähendasime tööjõukulusid.“

„Samas kõik töötajad jätkavad pärast ühendamist oma senist tööd, tööandjaks on aga edaspidi Eesti Energia,“ lisas Pajo.

Seaduse kohaselt võib elektri- ja soojusenergia tootja olla ühes juriidilises kehas elektri müüjaga, vajalik on vaid nende raamatupidamislik eristamine.

Iru koostootmisjaam (www.iruenergia.ee) on suurim soojusenergia ja kolmas elektrienergia tootja Eestis. Põhikütusena kasutatakse maagaasi ning reservkütusena vedelkütuseid; jaama elektriline võimsus on 190 MW, soojuslik võimsus 648 MW ning soojuslik võimsus koostootmisrežiimis 398 MW.

Iru jaam varustab Tallinna Kütte poolt renditud soojusvõrkude kaudu soojusenergiaga Tallinna Lasnamäe ja Kesklinna piirkonda (ca 50%) ning Maardu linna (ca 100%). 01.04.2009 seisuga töötab Iru elektrijaamas 56 inimest.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
www.energia.ee/press