Iseteenindus

Eesti Energia alustas ametiühingutega läbirääkimisi hüvitiste kaotamiseks

17.03.2009
Eesti Energia tegi kontserni ametiühingutele ettepaneku kaotada töötajatele mõeldud lisasoodustused. Kollektiivlepingute tingimuste uuendamisega soovib kontsern hoida kokku ligi 100 miljonit krooni ja vältida vajadust töötajate põhipalkade vähendamiseks. “Analüüsime väga kriitiliselt kõiki kontserni kulusid eesmärgiga vähendada püsikulusid,” sõnas Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. „Majanduses toimuvad muudatused ning sellega seotud elektrimüügi langus sunnivad meid senisest veelgi jõulisemalt kulusid kokku tõmbama,“ selgitas Kaasik. Majanduslangus toob Eesti Energiale 1. aprillil algaval majandusaastal ühe miljardi krooni suuruse tulude kahanemise. Kontsernil tuleb leida ligi 500 miljoni ulatuses täiendavaid kulude kärpimise võimalusi. Eesti Energia otsib efektiivistamise võimalusi kõigis ärivaldkondades ja tütarettevõtetes. Kõikide ärivaldkondade ja toetavate valdkondade juhtide ülesandeks on oma valdkonnas täiendavate kokkuhoiuvõimaluste välja selgitamine ning analüüs. Praeguseks on koostatud nimekiri võimalikest muudatustest, milles rahaline efekt olemas on, näiteks kollektiivlepingute soodustuste kaotamises on kuni 100 miljoni suurune kokkuhoiuvõimalus. Lisaks loodab kontsern äritegevuse ja struktuuride ümberkorraldamisega hoida kokku kuni 400 miljoni krooni. Näiteks kaalub Eesti Energia Balti Elektrijaama suvist kollektiivpuhkust, Narva Elektrijaamade ja Eesti Põlevkivi kütusetranspordiketi ühendamist ja teenindusbüroode töö ümberkorraldamist. Mis puudutab töötajate lisasoodustusi, siis on Kaasiku sõnul soodustuste kokkulepped sõlmitud majanduse häid aegu silmas pidades ning täna pole samadel tingimustel jätkamine võimalik. Hüvitiste kaotamine vähendab kontserni tööjõukulusid keskmiselt viie protsendi võrra, mis on üldise viieprotsendilise palgakärpe alternatiiviks. „Paljud ettevõtted on alustanud kulude kokkuhoidu töötajate palkade vähendamisest. Meie tahame ennekõike astuda samme kokkuhoidmiseks läbi lisatasude kaotamise ja tegevuskulude optimeerimise. Kui need soovitud tulemust ei anna tuleb minna põhipalkade vähendamise teed,“ ütles Kaasik. Eesti Energia lähtub kulude edasisel kärpimisel kolmest etapist. Esimese sammuna viiakse ellu tänaseks väljaselgitatud kulude kokkuhoiu võimalused. Nende hulka kuulub ka töötajate lisasoodustuste kaotamine. Kui need ettevõtmised piisavat mõju ei avalda, tuleb kõigil kontserni ettevõtetel vähendada kulusid etteantud protsendi võrra. Kui ka see oodatud tulemust ei too, jääb kolmandaks sammuks püsikulude vähendamisel Eesti Energia kontserni kõigi töötajate palkade vähendamine.