Iseteenindus

„Energiasäästliku kooli“ võistlustööd pakkusid mitmeid lihtsaid ja geniaalseid lahendusi energiasäästuks

13.03.2009
Eile, 12. märtsil Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud üritusel kuulutati välja ja autasustati võistluse ”Energiasäästlik kool” parimaid meeskondi. Võistlusele saadeti kokku 58 võistlustööd 55 erinevast haridusasutusest. Taani suursaadik pr. Kirsten Geelan avaldas oma tervituskõnes lootust, et kõik osalejate energiasäästlikud tegevused kestavad edasi ja õpilaste töödes olnud head ideed leiavad rakendust. „Projekt  „Energiasäästlik kool“ pakub võimaluse läbi praktiliste tegevuste muuta õpilastele atraktiivsemaks loodusteaduste ja tehnikaalane haridus ja elukutse ning neid igapäevaeluga siduda. Rõõm on tõdeda õpilaste suurt huvi energeetika teemade vastu ja tahet kaasa rääkida. Eesti suurima energiaettevõttena soovime seeläbi panustada energeetika ja sellega seotud valdkondade spetsialistide järelkasvu,“ rääkis Eesti Energia värbamise ja järelkasvu juht Kristel Laud ettevõtte projektis osalemise põhjustest. Peaauhinna reisi Taani said parimate võistlustööde eest Võrumaa Osula Põhikooli meeskond ja Paikuse Põhikooli meeskond Pärnumaalt. Žürii hindas mõlema töö puhul kõrgelt asjaolu, et energiasäästu edendavad ettevõtmised olid suunatud kogu koolile läbimõeldult vanuseastmete kaupa. Lisaks anti välja mitmeid eriauhindu. Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhind läks Tallinna Tehnikagümnaasiumi meeskonnale hea õpilaste ja õpetajate omavahelise koostöö eest. Kaks Eesti Energia eriauhinda anti Paldiski Gümnaasiumile projekti oskusliku sidumise eest õppeainetega ning Narva Humanitaargümnaasiumi meeskonnale Džaul põhjaliku uurimustöö eest. Taani saatkonna eriauhinna võitis Tallinna I Internaatkooli töö „Inimene võrgus“ loomingulise ja filosoofilise lähenemise eest energiateemale. Kõige innovatiivsema energiasäästliku tegevuse eest sai eriauhinna Viljandi Maagümnaasium. Euroopa Komisjoni programmi MUUTU eriauhind läks Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskuse meeskonnale keskkonnategevuste ja nende seostamise eest energiasäästuga. Võistlustööde hindamisžüriisse kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Koidula Gümnaasiumi, Eesti Energia, Tallinna Tehnikaülikooli ja KredExi esindajad. „Energiatõhususe teadlikkus ja energiasäästlike harjumuste sügavam juurdumine on üha olulisem igal tasandil. Seda nii rahasäästu kui keskkonnahoiu pärast, aga ka organisatsiooni konkurentsivõime tõstmiseks“,  ütles žürii liige ja  EE energiasäästu projektijuht Mikk Saar. „Koolide energiakasutusharjumused mõjutavad õpilasi, seega peaksid õppeasutused muutuma energiasäästu alal eeskujuks. Käesolev projekt andis ligi 25 000 kooliõpilasele ja õpetajale võimaluse suurendada enda teadlikkust läbi mitmete uurimuslike ning praktiliste tegevuste,“ selgitas Saar projekti tähtsust. „EE kaasalöömine energiasäästualastes tegevustes peegeldab seda, et oleme üha
enam liikumas suunas, kus energiaettevõtetel pole oluline müüa nii palju kui võimalik, vaid nii palju kui klientide energiatõhusaks tegutsemiseks vaja on. Olgu siis selleks kodutarbijad, koolid või suured tööstused - kõik vajavad suuremat energiatõhusust.“ Projekti  „Energiasäästlik kool“ kutsuti õpilasi üles jälgima oma energiatarbimiskäitumist ning leidma energia säästmise võimalusi koolis. Esitatud võistlustöödega oli seotud kokku 345 õpilast ja õpetajat. Osalevaid meeskondi oli 14 maakonna koolidest. Saabunud tööde puhul hinnati meeskonna võimet analüüsida energiatarbimist koolimajas ja koolielus ning kavandada energiasäästualaseid tegevusi, tähelepanu pöörati  teavituskampaania ülesehitusele  ning läbi viidud mõõtmistele ja uuringutele. Auhinnasaajate täielik nimekiri on kättesaadav võistluse veebilehelt.