Iseteenindus

Eesti Energia sõlmis Ida-Virumaa kompetentsivõrgustiku koostöölepingu

11.03.2009
Teisipäeval, 10. märtsil allkirjastasid avaliku-, mittetulundus- ja erasektori esindajad Kohtla-Järvel Ida-Virumaa kompetentsivõrgustiku koostöölepingu. Kompetentsivõrgustiku eesmärk on osapooltevahelise koostöö soodustamine, piirkonna ettevõtluse hoogustamine ja konkurentsivõime tõstmine. Ida-Virumaa kompetentsivõrgustik on osapoolte ühendus, mis toimib piirkonna keskse info- ja arendustegevuse platvormina. Kompetentsivõrgustik koondab ja vahendab piirkonna arenguks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Ühistegevuse väljundiks on ühiste projektide läbiviimine, toodete ja teenuste arendus, uute turgude, toetus- ja finantseerimisvõimaluste leidmine, erialane konsultatsioon ning teadmiste ja tehnoloogia siire. „Virumaal paikneb valdav osa Eesti Energia tootmistegevusest ja 75% Eesti Energia töötajatest, seega on kompetentsi hoidmine ja arendamine ning järelkasvu tagamine selles piirkonnas Eesti Energia jaoks väga tähtis,“ viitas lepingu olulisusele Eesti Energia värbamise ja järelkasvu juht Kristel Laud. „Koostöölepingu idee on luua võrgustik Ida-Virumaa regiooni unikaalsete kompetentside arendamiseks nagu põlevkivi kaevandamise, -keemia ja -energeetika alased kompetentsid.“ Eesti Energia kontserni  poolt kirjutasid koostöölepingule alla EE juhatuse esimees Sandor Liive, Eesti Põlevkivi juhatuse esimees Ilmar Jõgi, Narva Õlitehase direktor Igor Kond  ja Narva EJ esindajana personalijuht Aksel Ers. Sõlmitud lepingu osapoolteks on kõik Eesti suurimad ülikoolid (Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool), piirkonna olulisimad kutseõppeasutused, kohalike omavalitsuste esindajad ning piirkonna olulisimad tööandjad. Üheks lepingu täitmise koordinaatoriks on TTÜ Virumaa Kolledž, mis ühena vähestest õppeasutustest annab EE-le olulistel erialadel rakenduskõrgharidust. TTÜ Virumaa Kolledž on kiiresti arenenud piirkonna üheks olulisemaks õppeasutuseks ning kolledžis on mitmes õppevaldkonnas Eesti ühed kaasaegsemad õppelaborid. Virumaa Kolledžis õpetatakse erinevaid EE jaoks olulisi erialasid nagu energiatehnika, tootmise automatiseerimine, kütuste tehnoloogia. EE saab TTÜ VK-st tulevasi töötajaid erinevatesse valdkondadesse, peamiselt tootmise ja kütuste valdkonda. Kompetentsivõrgustikku haaratakse lisaks algatajatele Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,  Kohtla-Järve, Kiviõli ja Narva linnavalitsused, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva Kutseõppekeskus, SWECO Projekt AS, Silmet AS jt.

*** EE varasem koostöö TTÜ Virumaa Kolledžiga:
  • 2007. a jaanuaris allkirjastati EE ja TTÜ Virumaa Kolledži vahel koostöölepe, mille eesmärgiks on soojus- ja elektroenergeetika spetsialistide ettevalmistamine.
  • 2007. a sügisel toimus esimene vastuvõtt TTÜ VK energiatehnika erialale, mis sisaldab nii soojustehnika kui elektrivarustusega seotud õppeaineid.
  • 2007. a sügisel EE asutas TTÜ Arengufondi stipendiumi TTÜ Virumaa Kolledži rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastele.
  • Seoses Ida-Viru ettevõtete suure huviga energiatehnika eriala vastu, avati 2008. a sel erialal ka kaugõpe, mis on lisaks oluline NEJ töötajate täiendõppe aspektist.