Iseteenindus

Eesti Energia käivitas oma esimese väikekoostootmise üksuse

26.02.2009
Eesti Energia omandas Eesti ühelt suurimalt tööstusettevõttelt BLRT Grupp kaks Tallinnas Koplis asuvat gaasil soojuse- ja elektri koostootmisseadet koguvõimsusega 2,4 megavatti. „See on meie jaoks esimene väikekoostootmise projekt. Toodetud soojust kasutatakse BLRT Grupp Kopli poolsaare tootmiskompleksi kütmiseks ning elekter läheb Eesti Energia võrku,“ sõnas Eesti Energia elektritootmise arendamise osakonna juhataja Timo Tatar. „Edaspidi plaanime rajada väikeseid biomassil või gaasil töötavaid elektri ja soojuse koostoomisjaamu ka teistesse sobivatesse asukohtadesse üle Eesti.“ „Väikeseid elektrijaamu saaks ehitada piisava soojuskoormusega väikeasulatesse ja ka tööstusettevõtete, kaubanduskeskuste, suuremate büroohoonete ning spordirajatiste juurde. Koostoomisseadmes toodetud elektrile on tootjale riigi poolt kehtestatud ka toetus, sõltuvalt koostootmisjaama tüübist kuni 84 senti kilovatt-tunni kohta,“ selgitas Tatar väikekoostootmise elektrijaamade kasutamisvõimalusi ja kasulikkust omanikule. Kohalikud koostootmisjaamad võimaldavad vähendada elektri ülekande kadusid, kindlustada väikeasulate elektriga varustatust ja alandada tarbijate jaoks soojuse hinda. Gaasimootorid rajatakse kohtadesse, kus soojuse tarbimine on biomassi kasutava elektrijaama jaoks liiga väike, kuid samas on koostootmine sobivaim lahendus. Biomassi all mõeldakse eelkõige puiduhaket ja raiejäätmeid, aga ka põhku ja muid taastuvaid tahkekütuseid. „Meie hinnangul saaks väikeseid koostootmisjaamu üle Eesti rajada koguvõimsusega kuni 70 megavatti, neist enamuse moodustaksid just kohalikul taastuvkütusel töötavad jaamad,“ lisas Tatar. Eesti elektritarbimise koormus on aasta keskmiselt 900 megavatti. Eesti Energia elektri ja soojuse tootmise valdkonna eesmärgiks on keskkonnasõbralikuma elektritootmisportfelli arendamine. Selles on oluline osakaal taastuvenergial, soojuse ja elektrienergia koostootmise laiendamisel Eestis ja Läänemere piirkonnas, samuti olemasolevate Iru ja Ahtme koostootmisjaamade opereerimisel ja eelduste loomisel tuumaenergia tootmiseks.