Iseteenindus

Elektribörs: Eesti hinnapiirkonnas hind 53 €/MWh, Soomes 63 €/MWh

08.03.2011
2012. aasta Soome baasenergia tarne hind tõusis eelmisel nädalal 50,5 €/MWh-st, järgmise 4 kvartali baasenergia tuletistehingute hind Soomes on 56,0 €/MWh.

Põhjamaades langetasid elektrienergia hindasid päev ette turul soojemad ilmad ja madalam tarbimine. Tulevikulepingute hindasid hoiavad kõrgel madalad hüdroreservuaaride tasemed. Hüdroreservuaaride tase on nädalast nädalasse vähenenud ja sademeenergia tase on madal. Lume sulamine algab tavaliselt Põhjamaades alles aprilli kuu lõpus.

Eestis ja Leedus mõjutab hindu elektrienergia import. Eelmisel nädalal olid Soomes ja Eestis 35 tunnil hinnad samad (nädal varem 31 tunnil). Elekter voogas eelmisel nädalal vaid Eestist Soome. Eelmisel nädalal eksporditi Soome 60,3 GWh (keskmiselt 359 MW, +159 MW).

Eesti hinnapiirkonna keskmised hinnad olid Soome hindadest eelmisel nädalal 9,6 €/MWh madalamad (nädal varem 17,9 €/MWh madalamad). Tiputundidel olid hinnad Eestis keskmiselt 59,3 €/MWh (Soomes 64,1 €/MWh), mitte-tipu tundidel 47,0 €/MWh (Soomes 61,4 €/MWh). Eesti kõrgeim tunni hind oli eelmisel nädalal 69,9 €/MWh, Soomes 74,0 €/MWh. Leedus oli kõrgeim hind eelmisel nädalal 62,1 €/MWh. Elektrienergia börsihind Leedus oli eelmisel nädalal keskmiselt 2,8 €/MWh odavam kui Eestis (nädal varem 4,0 €/MWh odavam).

Elektri avatud ja suletud turu kogutarbimine langes Eestis eelmisel nädalal 9,9% võrra 187 GWh-le (vastavalt Eleringi avaldatud andmetele). Tarbimise langusele aitas kaasa nädala keskmise õhutemperatuuri tõus. Õhutemperatuur Harkus kerkis 10,0 kraadi võrra -2,8 kraadile. Tarbimine kukkus ka Põhjamaades. Soomes langes tarbimine 13,5% võrra, Rootsis ja Norras vastavalt 10,8% ja 8,2%.

Tarbimise langusele aitasid ka seal kaasa soojemad ilmad. Rootsis ja Norras tõusis õhutemperatuur 5,0 kraadi võrra -0,4 kraadile. Helsingis tõusis keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 12,0 kraadi võrra -3,0 kraadile.

2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna* baasenergia tarne** hind tulevikulepingutes tõusis eelmisel nädalal tasemele 50,5 €/MWh ehk 1,5% võrra. Eelmise aasta oktoobri algusest on 2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna elektrienergia hind tulevikulepingutes kõikunud vahemikus 43,7-53,4 €/MWh. Helsingi hinnapiirkonna 2011. aasta teise kvartali lepingu hind langes eelmisel nädalal 2,4% tasemele 54,9 €/MWh. Seega olid teise kvartali Helsingi hinnapiirkonna tulevikulepingutes hinnad 1,8 €/MWh võrra kõrgemal kui eelmise nädala keskmine hind Eesti hinnapiirkonnas. Pikemaajaliste lepingute maksumust mõjutavate saastekvootide hind tõusis 2012. aasta detsembrikuu lepingutes eelmisel nädalal 3,1% tasemele 16,5 €/t.

* Nord Pooli süsteemihind (Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind), millele on liidetud juurde Helsingi hinnapiirkonna CfD (näitab palju erineb Helsingi hinnapiirkonna hind süsteemihinnast) hind
** baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat

Ettevõtted, kes tarbivad elektrienergiat aastas rohkem kui 2 gigavatt-tundi, peavad elektrit ostma avatud turult alates 1. aprillist 2010. Eestis on ligi 260 vabatarbijat.

1 MWh = 1000 kWh, 1 GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh
Margus Vals, Eesti Energia energiakaubanduse direktor